Ansöka om ensam vårdnad.

2017-02-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min man har ansökt om skiljsmässa. Han reser mycket i arbetet kanske 3 av 5 dagar i veckan och jag funderar på enskild vårdnad. Jag tycker inte att han kan hjälpa till med barnens personliga trygghet och praktiska göromål på daglig basis.Båda av oss skulle säkert anses som lämpliga vårdnadshavare i övrigt.Han säger att vi får dela upp loven i skolan och då växelvis ha barnen boende hos oss.Har jag chans att få egen vårdnad av barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad finns i 6kap Föräldrabalken (FB). Det är möjligt att avtala om att en förälder ska ha ensam vårdnad enligt 6kap 6§ FB, men jag antar att ni inte är överens i denna frågan.

Rätten kan på talan av en förälder besluta om ensam vårdnad enligt 6kap 5§, vid bedömningen ska då läggas vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Barnets bästa är alltid utgångspunkten i vårdnadstvister och det är alltid svårt att avgöra från fall till fall, varför det blir svårt att avgöra på förhand i ditt fall med enbart den omständigheten att han reser mycket i jobbet. Det bästa är givetvis alltid om föräldrarna kan komma överens så innan man söker om ensam vårdnad är det en bra idé att få hjälp av familjerätten genom att gå på s.k. samarbetssamtal i första hand, vilket jag också tycker att ni bör göra.

Om du vill ha ett ombud i en vårdnadstvist är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline.se/boka

Hoppas svaret hjälpte dig och att situationen löser sig!

Rickard Essung
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (851)
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn
2021-06-30 Vad krävs för att förlora vårdnaden?

Alla besvarade frågor (94174)