FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist27/06/2016

Ansöka om ensam vårdnad

Jag vill ansöka om ensam vårdnad eftersom mina barns pappa har flyttat till kanada och inte träffat dem på ett halvår.

Vi har stora svårigheter att samarbeta.

Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuella bestämmelser hittar vi i Föräldrabalken (FB).


Det finns två möjliga alternativ för att få ensam vårdnad. Det första alternativet är att du och dina barns pappa avtalar att du ska ha ensam vårdnad om barnen. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, se FB 6 kap 6§ 1st. Detta alternativ verkar dock inte aktuellt i ditt fall. Eftersom ni har stora samarbetssvårigheter är det föga troligt att dina barns pappa kommer att godkänna ett sådant avtal.


Det andra alternativet är att du väcker talan om ändring i vårdnaden, se FB 6 kap 5§. Eftersom dina barns pappa flyttat till Kanada, inte träffat barnen på ett halvår och ni har svåra samarbetssvårigheter, torde du ha goda möjligheter att vinna framgång med en sådan talan. Talan (stämningsansökan) tas upp av rätten i den ort där barnen har sitt hemvist, se FB 6 kap 17§ 1st.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!


Vänliga hälsningar,

John Eriksson NätterlundRådgivare