Ansöka om bistånd för någon annan

2020-03-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej,om man ringer socialtjänsten åt sin fars vägnar ( som är gammal och orkar inte själv göra det), kan man ställa frågor om bistånd och hur min far ska gå tillväga för att ansöka osv. och om jag behöver ansöka åt min fars vägnar, får jag det? eller omfattas sådana ärenden av sekretess?? Hur ska vi gå tillväga för att jag ska kunna ordna detta ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förhållandet mellan enskilda och det allmänna hör hemma under det vi kallar förvaltningsrätt och basen finns i förvaltningslagen.

Vem får ansöka?

Huvudregeln i förvaltningsrätten är att endast den som är processbehörig, alltså den som ärendet rör, kan ansöka om ett gynnande beslut. Denna rätt utsträcks dock till andra funktioner t ex goda män, förvaltare, ombud och biträden (FL14-15 §§). Denna förutsättning måste vara uppfylld för att myndigheten ska vara skyldiga att behandla ansökan. Om din pappa inte kan ta hand om sina egna förehavanden kan man lösa det genom att t ex skriva en fullmakt som ger dig rätten att företräda din pappa.

Det är dock inte meningen att vi ska företräda andra människor om vi inte måste eftersom det är väldigt ingripande att företräda en annan människa rättsligt, utan kan din pappa förstå och fatta beslut för sig själv så ska han också göra det. Det hindrar såklart inte att ni som anhöriga hjälper honom med kontakter och ansökningar!

Vem får söka information?

Det skrivna ovan är dock endast i det fall du ska ansöka åt honom. Självfallet kan du ringa till socialtjänsten och begära information om hur han ska ansöka, vad ni behöver göra och vad det finns för hjälp att få. Detta regleras i förvaltningslagen (FL) 6 § om serviceskyldighet.

Socialnämnden har också ett utredningsansvar som regleras i socialtjänstlagen 11 kap. 1 § om att utreda omständigheter som skulle kunna föranleda en åtgärd från socialtjänsten. För det krävs inte att ansökan är komplett och korrekt utan får socialtjänsten reda på att din pappa kanske har behov som föranleder åtgärder så ska de inleda en utredning oavsett om det är du som gjort dem uppmärksamma på din pappas förhållanden.

Sekretess

Skulle socialtjänsten inleda en sådan utredning så kan informationen komma att vara sekretessbelagd beroende på vad det handlar om men det är viktigt att komma ihåg att din pappa har partsinsyn enligt FL 10 § vilket innebär att han har rätt att ta del av allt som tillförs utredningen som handlar om honom.

Hoppas du fått svar på din fråga och hoppas det går bra för dig och din pappa!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84287)