Ansöka om anknytning, undantag

2016-02-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min vän flyttade i augusti 2015 tillbaka till Sverige efter 14 års vistelse i Kina.Hans kinesiska hustru sedan 10 år tillbaka ansökte därför om uppehållstillstånd i Sverige i juni 2015.Deras gemensamma barn ( sjuåriga tvillingar, svenska medborgare ) följde med pappan för att börja skolan i första klass i Sverige.Finns det ej något stöd i lagen där hänsyn tas till barnens behov av kontakt med mamman ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din väns hustru ansöker på anknytning till sin make och sina barn här i Sverige i enlighet med 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen.

Huvudregeln är enligt 5 kap 18 § utlänningslagen att en sådan ansökan ska vara klar och ha beviljats innan inresa till Sverige. Det finns dock undantag och i din väns fall är det 5 kap. 18 § punkten 5 utlänningslagen. Där framgår att undantag till regeln är om:

"5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1-4, 3 a § första stycket 1-4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där"


I din väns fall kan dem hävda att det inte skäligen kan krävas att hon ska resa till ett annat land för att ge in ansökan där, just eftersom barnen behöver deras moder och detta är i enlighet med barnens bästa, se 6 kap. 2 a § Föräldrabalken.

Detta förutsätter dock att hon redan är i Sverige och hävdar att det vore orimligt att hon skulle åka tillbaka till Kina enbart för att lämna in ansökan. Hon får inte vara i Sverige under ansökans gång eftersom huvudregeln är att hon ska bli beviljad tillståndet innan inresa. För er chans att hävda undantaget krävs som sagt att hon redan befinner sig i Sverige, kan då vara här utan giltigt uppehållstillstånd.

Jag kan rekommendera att boka tid med en jurist om dem skulle behöva djupare rådgivning. För att boka, klicka här.

I annat fall brukar Migrationsverket vara hjälpsamma vid generella frågor, så dit kan dem alltid vända sig.

Hoppas detta gav dig svar! Hör gärna av dig om du har fler frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86819)