Ansöka om anknytning från Sverige

2016-01-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har bott i Thailand i 4 år. Under min tid där träffade jag min fru. Vi bestämmde oss för att besöka Sverige under jul & nyår. Hon fick ett beviljat visum på 3 månader. När vi kom till Sverige visade det sig att hon är gravid. Hennes visum börjar lida mot sitt slut & hon är 4 1/2 månader gravid. Jag har ordnat bostad och två jobb. På migrationsverkets kontor sa de att hon endast kan ansöka om uppehållstillstånd från Thailand. Efter grävande på migrationsverkets hemsida samt en gammal granne som jobbar på migrationsverket så hittar vi att hon har rätt att ansöka ifrån Sverige.Det jag då undrar är:1. Hur lång tid kan det ta tills de besvarar våran ansökan ? Om det går över en viss tid i hennes graviditet så får hon ej flyga.2. Är hennes vistelse i Sverige under handläggningstiden giltig ?Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att klargöra att ert gemensamma barn kommer förvärva din status här i Sverige. Jag antar att du är svensk medborgare och då blir även barnet svensk medborgare, se 2 § lagen om svensk medborgarskap.

Din fråga avser ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning, till dig som make. Detta regleras i 5 kap. 3 § utlänningslagen. Det framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen att ansökan skall ha gjorts och beviljats före inresa i landet. Det finns undantag till detta och ett undantag som kan vara gällande för er är punkten 5 under den regeln. Där framgår det att ansökan inte behöver göras från hemlandet om sökanden

"har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där".

Migrationsverket kommer alltså göra en skälighetsbedömning av er ansökan och de skäl ni åberopar.

1. Hur lång tid er ansökan kan komma att ta är inget jag kan besvara av den enkla anledning att jag inte är er handläggare. Av Migrationsverkets hemsida framgår att handläggningstid av dessa typer av ärenden tar upp mellan 8 till 21 månader från att ansökan lämnats in till Migrationsverket. Skulle det ta det lägsta antal månader, vilket då är 8 månader för tillfället, har hon hunnit föda barnet. Detta skulle då endast vara till er fördel då det skulle väga in som större skälighet till varför hon ska få ansöka ifrån Sverige och inte behöva åka till Thailand, just eftersom anknytningen mellan mor och barn är väldigt stark och är kritisk under de första åren. Och även för att handläggningstiderna ökat upp till 21 månader, vilket innebär att hon skulle behöva vara ifrån sitt nyfödda barn i nästan 2 år.

Detta talar alltså för er och är det ni bör åberopa vid er ansökan.

2. Eftersom ni åberopar undantagen till 5 kap. 18 § utlänningslagen som säger att man skall ansöka ifrån hemlandet, så är inte hennes vistelse i Sverige olagligt. Det är inte förrän hon eventuellt skulle få avslag på ansökan och ett utvisningsbeslut med direkt verkställighet som hennes vistelse i Sverige blir illegal. Skulle det ske kan hon då överklaga det beslutet och i samband begära inhibition av (stoppa) verkställigheten av utvisningen.

Migrationsverket kan alltså komma att i beslutet kräva henne att ansöka ifrån Thailand, men då överklagar ni och än en gång åberopar skälen till att hon ska stanna, vilket är ert gemensamma barn som är svensk medborgare och andra ovan nämnda skäl.

I övrigt skulle jag starkt rekommendera att ni väntar ut tiden för hennes visum, eftersom ni på så sätt gör att barnets födelse närmar sig och ökar orimligheten i att behöva återvända till hemlandet för ansökan.

Om ni känner för att sitta ner med en jurist och tala om detta kan jag rekommendera att ni bokar tid med Familjens jurist. För att boka tid, klicka här.

Har ni fler frågor till mig kan ni gärna kommentera dessa nedan. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Bassima Jag är i en liknande situation. Min fru är från Filippinerna dock och hon är inte gravid för stunden Vi är nu i Sverige och hon är här på ett turistvisum Vi har bott tillsammans i Filippinerna i nära på 2 1/2 år innan vi nu i Augusti kom till Sverige Jag har jobb på gång här i Sverige och därav vill vi faktiskt stanna en längre stund, men vi kommer inte ha råd att få min fru att åka hela vägen till Thailand bara för att göra ansökan där och vi vill inte heller att hon skall åka flyg ensam då hon aldrig rest utanför filippinerna innan denna gång och då var ju jag med henne på resan, hennes Engelska är inte den bästa och jag vet att en situation där hon krävs på att åka iväg ensammen inte skulle hålla för henne rent psykiskt. Vårt giftermål är ju registrerat och klart i Filippinerna men inte registrerat i Sverige ännu är detta något du rekommenderar oss att göra snarast eller har det någon betydelse? Tusen tack Mvh / Niklas
2016-09-05 10:28
Kommentera
Relaterat innehåll