FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/12/2018

Ansök om bodelning och övertagande av bostad

Hejsan!

Har en konflikt med min föredetta sambo om ett hus vi hyr tillsammans, bägge står på kontraktet.

Hon har tre barn med delad vårdnad med en annan man "varannan vecka".

Bägge två har god inkomst.

Jag bedriver en enskild firma i garaget som sitter ihop med huset som jag är vid behov av.

Hon som har barn har lättare att hitta annat boende med hjälp av soc och företräde i ev bostadskö.

Vi verkar inte komma överens med varandra, och jag funderar om ni har nått tips/råd att komma med?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni varit sambos så har du rätt att begära bodelning av gemensam bostad och bohag inom ett år från separationen enligt 8 och 3 §§ sambolagen (SamboL). I bodelningen ska lägenheten ingå oavsett vem av er som står på kontraktet förutsatt att lägenheten införskaffats för gemensamt boende. För att ansöka om bodelningsförrättare, i det fall ni inte själv kan komma överens, ska du göra en ansökan till Tingsrätten i er kommun. se http://www.domstol.se/Familj/Sambo/

Det är den som bäst behöver den gemensamma bostaden som har rätt att få den i bodelningen, förutsatt att det är skäligt (16 § SamboL). Om det finns barn inblandade, så är boende för barnen ett starkt argument för att du en sambo har störst behov av boendet. Det krävs dock även att det är skäligt mot din sambo att du övertar bostaden.

Enligt 22 § SamboL anges att innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter.

Starka argument för att ta över bostaden enligt sambolagen är om den är specialanpassad för den ena sambons behov, exempelvis handikappanpassning och liknande. Såsom jag tolkar sambolagens förarbeten torde det innebära att övertagandet inte får medföra att din sambo blir bostadslös, hon måste således ha möjlighet att bo någon annanstans för att du ska kunna överta bostaden. Synnerliga skäl ska enligt lagtexkommentaren tolkas restriktivt vilket innebär att det ska till mycket för att tillämpa denna bestämmelse. Domstolen ska dock göra en bedömning i varje enskilt fall.

Enligt 28 § SamboL kan du ansöka om att Tingsrätten bestämmer att du och din dotter ska ha rätt att bo i hyresrätten till dess bodelningen är gjord. Tingsrätten kommer att bedöma vem som har bäst behov av att överta lägenheten.

Rekommendation

Du bör ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten och i samband med detta ansöka om rätt att överta bostaden du kan då motivera detta med argumentation kring att du driver företag från garaget och att du har svårare att få annan bostad jämfört med din f.d.sambo.

Om du har någon fråga angående mitt svar är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000