Anskaffningsvärde - kontinuitetsprincipen

2016-04-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!3 syskon får i gåva av sin far en skogsfastighet med ett tax, värde på ca 2 200 000 miljoner.De betalar ett vederlag på 1 000 000 miljon alltså 333 333 kr per syskon till sin far för skogsfastigheten. Nu har syskonen sålt skogsfastigheten, vad blir anskaffningsvärdet?Ärver de pappans anskaffningsvärde eller blir anskaffningsvärdet 1 000 000 miljon kr delat på 3 syskon.Undrande vän
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hur anskaffningsvärdet ska bestämmas beror på om det är en gåva eller ett köp. I detta fall har syskonen betalat en viss del av fastigheten. Det rör sig därmed om en överlåtelse av blandat fång. När det kommer till fastighetsöverlåtelser gäller huvudprincipen, vilket innebär att fastigheten i sin helhet anses överlåten antingen genom försäljning eller gåva. Överlåtelsen är att anse som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet, vilket det gör i detta fall. Hela överlåtelsen räknas därför som en gåva.

För gåvor gäller kontinuitetsprincipen enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, se här. Denna princip innebär att när man ärver en fastighet så träder man in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta innebär alltså att anskaffningsvärdet är det anskaffningsvärde som personen man ärvde fastigheten av hade. Anskaffningsvärdet är därmed inte 1 000 000 delat på de tre syskonen utan det anskaffningsvärde pappan hade.

Hoppas mitt svar hjälpte! Kommentera gärna om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86427)