Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning

2021-10-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej. Jag skall sälja min fastighet, vilken jag övertog som gåva från min dåvarande partner för ca 18 år sedan. Han köpte huset 1977 för ca 150.000 kronor.Vad skall jag ta upp som inköpspris för huset när jag skall skatta/ deklarera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vilket inköpspris du ska ta upp för ett hus du har erhållit som en gåva.

Svaren på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).

Utifrån en skattehänsyn, exempelvis när du ska sälja huset går med vinst, så kan anskaffningsutgiften (inköpspriset) påverka det totala skatteunderlaget som du kommer behöva skatta på. Detta skatteunderlag kallas för kapitalvinst.

Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.

Vad är då ett "omkostnadsbelopp"?

Vad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar två poster: anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som du kommer behöva skatta på (ju större anskaffningsutgift, desto mindre blir den slutliga kapitalvinsten (skatteunderlaget)).

Vad avses med anskaffningsutgiften ("inköpspriset")?

Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Utifrån informationen du har delat med dig av så har din före detta partner anskaffat egendomen för 150 000 kr.

Vad blir då anskaffningsutgiften ("inköpspriset") för dig?

Enligt skattelagarna vi har i Sverige så gäller en princip som kallas för "kontinuitetsprincipen" som framgår enligt 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att den som förvärvat egendom genom gåva (Du) inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär alltså att det är den tidigare ägarens anskaffningsutgift (inköpspris) som kommer gälla för dig rent skattemässigt, vilket då uppgår till 150 000 kr.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Victoria
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96493)