Anskaffningsavgift vid fastighetsförvärv genom arv

2016-10-19 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Ärvde ett hus i Spanien efter min far 2005. Sålde huset några år efter arvsskiftet, 2014. Betalade Spansk skatt på försäljningen. Nu vill Svenska skattemyndigheter att jag deklarerar försäljningen (K5) och att anskaffningsvärdet skall vara taxeringsvärdet när min far köpte huset på 60-talet. Kan detta vara rätt? Det innebär ju att de inför arvsbeskattning som ju inte finns längre i Sverige. Borde inte mitt anskaffningsvärde vara det värde huset hade när jag tog över det? Mycket tacksam för ett svar!!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det anskaffningsvärde som skatteverket avser ska mycket riktigt vara det värde din far anskaffade fastigheten för.

Anledningen till detta är att du inte skattar på själva anskaffningsutgiften, utan på vad som kallas kapitalvinst av försäljningen. Kapitalvinsten får du genom att ta det belopp fastigheten avyttrades för, minus det belopp den anskaffades för (samt minus diverse reparationer som gjorts, osäker på exakta detaljreglerna i spansk lagstiftning, men huvudprincipen är densamma). När du får en tillgång genom arv, som du fick 2005, sker ingen avyttring av huset. Det säljs inte, trots att du kanske fått avstå annat ur din fars dödsbo för att få det. Inkomstskattelagen klargör att du som förvärvare träder in i din fars plats och således ses det ur lagens ögon som om du själv anskaffat huset för det värde din far anskaffade huset, du kan läsa mer här.

Sammanfattningsvis är det alltså inte det värde huset hade när du tog över det som gäller, utan det som det anskaffades för av din far. Det skatteverket vill är inte att du skattar på arvet, utan att du skattar på försäljningen av fastigheten. Sverige har som du säger, ingen arvsskatt.

Jag vill dock tillägga att det finns internationella skatteaspekter här som kan vara av intresse. Som du säger har du betalat spansk skatt på försäljningen redan, vilket kan vara helt i sin ordning. Det är dock inte meningen att du ska bli dubbelbeskattad, dvs. att du ska skatta för försäljningen två gånger hos olika länder. För att utreda detta måste man se om du är begränsat eller obegränsat skatteskyldig här i Sverige. Jag kan tyvärr inte utläsa ur din fråga om du fortfarande bor kvar här eller om du bott i huset i Spanien tills försäljningen eller vad du har för anknytning till vardera land, varpå det är svårt att göra en bedömning av vem som har rätt till din skatt. Jag rekommenderar dock att du själv kontaktar Skatteverket och får höra deras bedömning eller att du tar hjälp av en praktiserande skattejurist.

Jag hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (111)
2020-10-28 Hur deklarerar jag en tomt?
2020-09-01 Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?
2020-06-05 Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?

Alla besvarade frågor (88193)