Anses "små ändringar" i en bild vara ett nytt och självständigt verk?

2021-03-24 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, jag har hittat en bild av minimalistisk stil som jag skulle vilja använda som logga till mitt företag. Jag har gjort små ändringar och undrar om jag kan använda den eller om upphovsrätten fortfarande gäller.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Är den ursprungliga bilden upphovsrättsligt skyddad?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § URL). En bild i form av en teckning eller en grafisk designad bild kan därför ha upphovsrättsligt skydd, likaså ett fotografiskt verk. När verket skapas uppstår skyddet. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse.

Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Upphovsmannen har också ett antal ideella rättigheter till verket, till exempel rätt att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten (3 § URL).

Är din logotyp ett nytt och självständigt verk?

Upphovsmannen har ensamrätt till verket även i ändrat skick, i bearbetning eller i annan konstart eller i annan teknik (2 § URL). Upphovsrätten ger därför skydd för verkets s.k. "inre form". Att bearbeta en bild kan därför falla in under upphovsmannens ensamrätt. Däremot har du som bearbetat bilden upphovsrätt till din bearbetning. Däremot kan inte du som gjort bearbetningen förfoga över bearbetningen i strid mot upphovsrätten till originalverket. Det krävs därmed tillstånd från upphovsmannen till bilden för att du ska kunna förfoga över bearbetningen (t.ex. offentliggöra den) (4 § första stycket URL).

Om någon i fri anslutning till ett verk har åstadkommit ett nytt och självständigt verk är dennes upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket (4 § andra stycket URL, jfr även 1 § URL). Om ett sådant verket anses ha uppkommit har det nya verket upphovsrätt och därmed ensamrätt (1 § URL och 2 § URL). I ett sådant fall kan logotypen användas eftersom du har ensamrätt. För att ett eget skydd ska anses ha uppkommit måste alltså det som har åstadkommits vara så självständigt och originellt att ett nytt verk har skapats, med hänsyn till det verk som har använts som vägledning. Om till exempel motivet i bilden är det som bär upp det äldre verket och också framträder som det dominerande även i det nya arbetet, rör det sig bara om en bearbetning. Avgörande blir om logotypen uppnår egen verkshöjd. Du skriver att endast "små ändringar" gjorts, vilket talar för att det endast är frågan om bearbetning. En helhetsbedömning får dock göras i det enskilda fallet. Logotypen måste omvandlas i sådan utsträckning att du åstadkommer ett nytt och självständigt verk. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande logotyp är det troligt att verket har självständighet och originalitet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1024)
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg
2021-10-06 Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

Alla besvarade frågor (96379)