FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet10/05/2018

Anses en mur som rasat ned av snöras utgöra normalt slitage eller vådaskada?

Vi skrev kontrakt för ett hus för en månad sedan och det är två månader kvar till tillträdet. En mur på tomten har nu delvis rasat. En gissning är att detta orsakats/påskyndats av kraftig snösmältning. Av https://lagen.nu/1970:994#K4P11S1 förstår vi att säljaren står faran vid olyckshändelser och liknande skador som uppstår utan att någon orsakat felet, men att det finns undantag för skador orsakade av naturligt slitage.

Vår undran är nu om det är rimligt att säga att en delvis rasad mur är att betrakta som naturligt slitage? Vi menar att det inte är det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan undrar du ifall ett kraftig snöras som orsakat skada på en fastighet är normalt slitage.

Vem ansvarar för olyckan?

Eftersom det gäller köp av fastighet är bestämmelserna i jordabalken (JB) tillämpliga. Eftersom ni inte har tillträtt huset än är det fortfarande i säljarens besittning. Som du så korrekt påpekade i frågan är säljaren ansvarig för så kallade casusskador (vådaskada) som är en olyckshändelse, 4 kap. 11 § JB. Skadan beror alltså inte på att säljaren har varit vårdslös.

Normalt slitage?

Mycket riktigt ansvarar inte säljaren för normalt slitage på fastigheten. Vad som anses vara normalt slitage är inte bestämt i någon lagregel men det anses främst vara förslitningar som uppkommer av normal användning av fastigheten. Det kan t.ex. vara märken i golvet eller dylikt. Ett snöras som orsakat att muren har rasat ned är inte normalt slitage. Det är snarare en typisk casusskada som jag var inne på tidigare.

Vilka påföljder kan ni göra?

Eftersom det är en casusskada (4 kap. 11 § JB) kan ni göra påföljder. Av samma § framgår att prisavdrag får göras eller hävning av köpet om felet är väsentligt. Jag skulle inte säga att det här är ett väsentligt fel varför prisavdrag blir aktuellt för er. Prisavdraget ska enligt 4 kap. 19c § JB räknas som husets värde med en hel mur – husets värde med nedrasad mur. Exempel:

Husets värde med hel mur: 5 100 000 kr

Husets värde med nedrasad mur: 5 000 000 kr

Prisavdrag: 5 100 000 – 5 000 000 = 100 000 kr

För att ni ska kunna göra påföljder gällande krävs att ni reklamerar inom skälig tid, 4 kap. 19a § JB. Jag ser inte att det skulle vara ett problem för er i det här fallet då jag antar att skadan nyligen har skett. Vänta helt enkelt inte för länge med att meddela säljaren om skadan och att ni vill göra prisavdrag!

Hoppas detta hjälpte och lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?