Anonymitet hos konkurrensverket

2017-11-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har anmält en myndighet i Sverige till Konkurensverket då de direktupphandlat en tjänst värd ca 2.5 miljoner per år. Jag jobbar inom myndigheten och ogillar deras beslut. Får konkurrensverket ge ut att jag anmält myndigheten? Eller skyddas jag av sekretess? Jag har meddelat verket att jag önskar anonymitet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man vänder sig till en myndighet, liksom Konkurrensverket, blir det som man skickat in till dem en offentlig handling, som bara omfattas av sekretess om det innehåller en uppgift som är sekretessbelagd i enlighet med Offentlighet och sekretess-lagen.

Vem som har tipsat dem och skickat in uppgiften är sällan en uppgift som är sekretessbelagd, vilket innebär att de har rätt att lämna ut den uppgiften. Mer om detta kan du läsa om på Konkurrensverkets hemsida här.

Vänligen,

Agnes Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (697)
2021-11-28 Får granne begära tillsyn trots att startbesked har lämnats av kommunen?
2021-11-25 Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?
2021-11-24 Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?
2021-11-24 Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?

Alla besvarade frågor (97358)