Anonymitet för anmälningspliktiga vid orosanmälan

2019-11-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Jag undrar om en skolkurator som till socialtjänsten anmäler ett barn som far illa kan ges anonymitet skydd? Var i lagboken kan man hitta det?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att anmäla till socialtjänsten att ett barn far illa kallas att göra en orosanmälning. Bestämmelser kring detta finns i Socialtjänstlagen (SoL).

Som skolkurator måste man anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa, man har alltså en anmälningsplikt (14 kap 1 § SoL). Som anmälningspliktig får man inte vara anonym mot varken socialtjänsten eller barnet och dess vårdnadshavare. Syftet är att socialtjänsten i sin utredning ska kunna återkomma till anmälaren och ställa ytterligare frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (487)
2019-12-10 Vad följer av socialnämndens utredningsansvar?
2019-12-06 Tillämplig förvaltningsrättslig lag för handläggningen av visst ärende
2019-12-04 Hur förvaltningslagen omfattar socialtjänsten.
2019-12-03 Folkbokföring av studenter

Alla besvarade frågor (75494)