Annonseringstjänst nekad pga. underlåtenhet att följa avtalsvillkor

Hej, jag köpte en annons på Blocket, som blev nekad publicering med följande anledning: ”Annonsen innehåller flera varor som inte kan annonseras i samma kategori. För att göra det enkelt att hitta det man söker, och för att du som annonsör ska få relevanta svar på din annons, är det viktigt […]”. De vill alltså att jag ska betala för två annonser. Detta för att jag valde kategorin Elektronik/Dator & TV-spel/TV-spel och annonserade ut två tillbehör till PS4 samt en Apple TV, alltså är det min Apple TV i annonsen som avviker. Nu till problemet, de vägrar att betala tillbaka pengarna (40 kr), trots att jag köpt en tjänst som inte levererats. De hänvisar till att jag får ett tillgodo, men samtidigt skriver de ”Tänk på att ett mindre tillgodo inte kan användas som delbetalning av en dyrare annons”. Alltså måste annonsen kosta 40 kr eller mindre, vilket begränsar mig oerhört. Tillgodobeloppet försvinner dessutom efter 1 år. Detta måste bryta mot distansavtalslagen eller annan konsumentköplag tänker jag, eller?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Annonseringstjänster som en näringsidkare tillhandahåller en konsument, dvs. en privatperson som beställer tjänst som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet, regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL) (1985:716) se här.

Huvudregeln är att själva köpeavtalet reglerar förutsättningarna för köp av tjänsten. I samtliga konsumentskyddslagar gäller att avtalsvillkor som i jämförelse med konsumentskyddslagarna är till nackdel för konsumenten, är utan verkan (se distansavtalslagen 1 kap. 4 §, konsumentköplagen 3 § och KtjL 3 §). Eftersom själva annonseringstjänsten på Blocket regleras av konsumentjänstlagen kan vi jämföra avtalsvillkoret med konsumentskyddet där. Vad säger konsumenttjänstlagen kring omständigheterna i Ditt fall?

Rätten att aktualisera påföljdsreglerna enligt 16 § KtjL såsom exv. avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd, förutsätter att ett fel i tjänsten föreligger och att det inte beror på konsumenten eller något förhållande på dennes sida. Låt oss se om ett fel föreligger och huruvida detta beror på Dig eller något förhållande på Din sida.

Vad som avses med fel regleras i 9 § KtjL. Enligt 9 § första stycket 3 p. KtjL ska tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som avtalats. I Blockets regler, som utgör avtalsvillkoren, föreskrivs att "Blocket förbehåller sig rätten att neka en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren. Om en annons nekas publicering får du som användare ett tillgodohavande på Blocket motsvarande annonsens värde, återbetalning sker ej." Vad nekandet av publicering beror på är ett annat avtalsvillkor i Blockets regler som föreskriver att det inte är "tillåtet att blanda varor i samma annons när respektive vara inte är hänförbara under samma kategori. De olika varorna måste i sådant fall delas upp i flera annonser."

Om du blivit nekad publicering av en annons som strider mot avtalsvillkoren hos annonseringstjänsten och sedan får ett tillgodohavande motsvarande annonsens värde, har inget fel förelegat enligt 9 § KtjL eftersom detta redan var preciserat i villkoren för avtalets fullbordan som Du borde ha bekantat Dig med innan användandet av annonseringstjänsten. Rätten att aktualisera påföljder enligt 16 § KtjL förutsätter som tidigare nämnt att felet i tjänsten inte beror på konsumenten eller något förhållande på dennes sida. Felet berodde emellertid på Dig eftersom Du inte hade följt avtalsvillkoren. Konsumentskyddet är således inte aktuellt och ej heller är avtalsvillkoret utan verkan eftersom det inte är till nackdel för dig i jämförelse med konsumenttjänstlagens regler. Konsumentverket är den statliga myndighet vars uppgift är att ta tillvara konsumenternas intressen, efter ett överläggande med dem ansågs svaret på Din fråga härvid vara korrekt och i överensstämmelse med deras uppfattning i saken.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”