Annans handlande utgör ej förmildrande omständigheter vid straffvärdebedömning

FRÅGA
en person tar olovligen ut pengar ur sitt eget företag och skänker pengarna till en idrottsförening.han fick ett hårt straff - det rörde sig om totalt 19 miljoner tror jag.min tanke är om föreningen betalar tillbaka pengarna vad händer då? mvh
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar som att din fråga är vad som händer med personen som har skänkt pengarna till föreningen. Personen har begått ett brott och verkar ha dömts för det. Det faktum att pengarna återbetalas har ingen betydelse för gärningsmannens skyldighet och straff.

Begår man ett brott så tilldelas man ett straff. Straffet kan däremot sättas ned till viss del om gärningsmannen på något sätt försöker "gottgöra" hans brottsliga handlande (se 29 kap. 5 § brottsbalken). I detta fall verkar det dock som att det är föreningen som betalar tillbaka pengarna, och inte gärningsmannen. Det påverkar därför inte gärningsmannens straff.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (177)
2020-06-10 Hur länge kan man vänta med att lämna in hittegods?
2020-05-25 Hör olovligt förfogande under allmänt åtal?
2020-05-19 Trolöshet mot huvudman
2020-05-18 Begränsade möjligheter att polisanmäla förskingring m.m mot anhörig

Alla besvarade frågor (81736)