Annan hindrar mig från min egendom

FRÅGA
Hej! Jag fick under mitt förhållande en klocka av min flickvän i julpresent. Sedan under vårt förhållande gick klockan sönder vilket ledde till att flickvännen tog klockan utan mitt godkännande och sa att hon skulle laga den. Tiden gick och varje gång jag frågade om den så svarade hon att den skulle vara klart snart. Ungefär 5 månader senare gör vi slut och klockan är fortfarande kvar hos flickvännen. Hon lovar dock fortfarande att jag skall få tillbaka den, fram tills nu efter ett gräl då jag tydligen inte förtjänar klockan längre. Är detta lagligt? Vi är båda under 18, har detta någon betydelse om det skulle vara olagligt? Må jag tillägga att klockan har stor betydelse för mig.
SVAR

Eftersom du har fått klockan som gåva är det också gängse att äganderätten också tillfaller dig som gåvotagare om inget annat finns avtalat.

Med andra ord är således klockan din egendom vilket innebär att flickvännens agerande kan ses som ett olovligt förfogande och är därmed straffbart i enlighet med 10 kapitlet 4 § brottsbalken och kan föranleda böter eller fängelse upp till två år.

Problematiken som uppstår är att du måste kunna styrka ditt påstående om att klockan är din, exempelvis genom att det kan framgå ur SMS eller dylikt då skriftliga bevis är att föredra ur bevisvärdessynpunkt.

Att ni är under 18 år gamla har ingen betydelse, förfarandet är fortfarande lika olagligt.

Hoppas det löser sig!

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?