FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/11/2018

"annan anledning"

Min elleverantör sände nytt elavtal för underskrift. jag reagerar på följande mening: "Om kunden ej fullföljer avtalets bindningstid, eller om elhandelsföretaget av annan anledning förhindras att fortsätta elleveransen, har elhandelsföretaget rätt till ersättning."

"annan anledning", det kan väl vara krig, naturkatastrofer eller sabotage, -som jag inte är ansvarig för. Eller vantolkar jag skrivningen?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag börja med att säga att det är riktigt bra av dig att anmärka på detaljer i avtal. Ordet "annan anledning" använder en part oftast i avtal för att inte specifik behöva reglera en situation och på så sätt hävda att uppkomna omständigheter borde omfattas av det ordet. Problemet är att det oftast uppkommer rättsliga tvister om avtalstolkning varför det vore bra om parterna undvek dessa typer av vaga ord eller åtminstone i avtalet ange exempel på vad som menas med "annan anledning". För som du säger så måste någon gräns dras och naturkatastrofer omfattas sällan av den ordalydelsen. Mitt tips till dig är att ta upp denna fråga med din elleverantör så ni i framtiden undviker en rättslig tvist.

Hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen åter med frågor.

Med vänliga hälsningar!

Julia ZarourRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”