Får annan än förälder hämta barn på förskola?

2017-11-16 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och mitt ex har barn ihop. Vi bor inte ihop och sonen är hos honom varannan vecka. Nu har pappan fått annat jobb med andra tider som stoppar hans hämtning av sonen varannan torsdag. Vilka regler gäller där? Får andra familjemedlemmar hämta/lämna vår son vid sådant här tillfälle eller är det endast vi föräldrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken hämtning det är som pappan inte längre har möjlighet att fullfölja. Av den anledningen blir det svårt för mig att svara mer precist på din fråga. Det framgår inte heller klart, men jag uppfattar det som att ni har delad vårdnad om er son vilket jag också kommer utgå från i mitt svar.

Som allmän utgångspunkt gäller att du och pappan, i och med att ni har gemensam vårdnad om sonen, är skyldiga att utgå från vad som är bäst för er son vid alla beslut som rör honom (6 kap 2 § föräldrabalken). Dessutom är det er uppgift att ge er son omvårdnad, trygghet och en god fostran samt behandla honom med respekt (6 kap 1 § föräldrabalken).

Under beaktande av ovan utgångspunkter är ni som vårdnadshavare fria att lösa hämtning och lämning av er son på det sätt som passar bäst. Vill ni då ta hjälp av en närstående för att lösa situationen rent praktiskt ser jag inte att detta skulle vara något problem.

Om din fråga rör hämtning av sonen på förskola kan det vara så att förskolan har egna riktlinjer och bestämmelser för vem som får hämta barnen. Vanligt är, av säkerhetsskäl, att endast föräldrar, närstående eller annan som förskolepersonalen i förväg vet ska ansvara för hämtning viss dag tillåts hämta barnet på förskolan. Genom att tala om i förväg för både sonen och personalen vem som ska hämta honom borde det i så fall inte vara några problem att låta en familjemedlem hämta honom vissa dagar. Om din fråga rör hämtning på förskola, råder jag dig att vända dig direkt till förskolan med din fråga för att få veta hur de brukar göra.

Hoppas att du fått klarhet i din fråga! Om jag missuppfattat frågan eller om du har kompletterande frågor får du gärna lämna en kommentar så ska jag svara så fort jag kan. Annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen nästa gång du undrar över något.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?