Anmälningsskyldighet inom skolväsendet

FRÅGA
Om ett barn på 16 år kommer till skolan ev. kör epatraktor, kamraterna signalerar till lärare att barnet druckit, de meddelar rektorn. Har då någon av de vuxna skyldighet att meddela detta vidare till polismyndigheten? Om det är så, var hittar jag det i lagtext?
SVAR

Tack för din fråga.

Som såväl lärare som rektor på en skola har man en skyldighet att till socialtjänsten genast anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Det blir sedan upp till socialtjänsten att avgöra huruvida vilka åtgärder man ska vidta. Denna anmälningsskyldighet är fäst i 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen, som du kan läsa här.

Att man som rektor får kännedom om att en minderårig elev berusad fört sitt fordon till skolan bör vara ett typiskt sådant fall när anmälningsskyldighet råder.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (280)
2020-08-05 Arbeta inom grundskola trots dömd för misshandel
2020-08-05 Vad innehåller ett belastningsregisterutdrag som ska skickas till skola, och varför innehåller det inte samma som vanliga utrdrag?
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?

Alla besvarade frågor (82781)