Anmälningsplikt för tjänstemän

FRÅGA
Finns det något generellt ansvar för tjänstemän att anmäla lagöverträdelser som man uppmärksammat eller bort uppmärksamma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nej det finns ingen regel som gäller generellt för tjänstemän att anmäla brott. Dock kan olika yrkesgrupper och liknande vara skyldiga att anmäla eller rapportera brott. Exempel på detta är poliser som har en rapporteringsplikt gällande brott som faller under allmänt åtal enligt 9 § polislagen. Sedan finns det en skyldighet för anställda inom myndigheter att anmäla till socialnämnden om ett barn far illa enligt 14 kap 1 § tredje punkten socialtjänstlagen. Det ska påpekas att det självklart är bra att anmäla brott även om det inte finns någon lagstadgad skyldighet att göra det.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94233)