Anmälningsplikt för tjänstemän

FRÅGA
Finns det något generellt ansvar för tjänstemän att anmäla lagöverträdelser som man uppmärksammat eller bort uppmärksamma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nej det finns ingen regel som gäller generellt för tjänstemän att anmäla brott. Dock kan olika yrkesgrupper och liknande vara skyldiga att anmäla eller rapportera brott. Exempel på detta är poliser som har en rapporteringsplikt gällande brott som faller under allmänt åtal enligt 9 § polislagen. Sedan finns det en skyldighet för anställda inom myndigheter att anmäla till socialnämnden om ett barn far illa enligt 14 kap 1 § tredje punkten socialtjänstlagen. Det ska påpekas att det självklart är bra att anmäla brott även om det inte finns någon lagstadgad skyldighet att göra det.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?