Anmälan till förskola utan andra vårdnadshavarens tillstånd är inte ett brott

Hej!

Är det olagligt att en mamma anmäler sitt barn till förskola och får även en plats för barnet beviljad trots att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och dessutom är pappan föräldraledig? Mamman har inte informerat pappan om detta utan den informationen fick pappan av en helt utomstående person. Till saken hör att mamman och pappan bor inte ihop och ligger i vårdnadstvist.

Om den här typen av handling från mammas sida betraktas som olaglig vad kan det då bli för straffpåföljder?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att anmäla sitt barn till förskola utan den andra vårdnadshavarens samtycke är inte ett brott.
Att anmäla sitt barn till förskola utan den andra förälderns samtycke kan dock innebära andra problem. Nedan tänker jag därför förklara hur vårdnadstvisten kan påverkas när mamman har anmält barnet till en förskola utan pappans samtycke. Bestämmelserna om vårdnadshavares ansvar för barnet finns i föräldrabalken (FB) 6e kapitel.

Föräldrarnas ansvar för barnets personliga förhållanden
Som jag förstår det har både pappan och mamman just nu gemensam vårdnad. Eftersom de har gemensam vårdnad om barnet så skall de tillsammans bestämma över barnets personliga förhållanden, FB 6 kap 2 § 2 st. Om barnet skall gå på förskola och i så fall på vilken förskola, är en del av barnets personliga förhållanden. Det är därför något som föräldrarna skall bestämma tillsammans.

Att mamman har anmält barnet till en förskola utan att pappan vet om detta visar på att samarbetsförmågan inte är så bra. I en vårdnadstvist skall det avgörande vara barnets bästa, FB 6 kap 2 a §. Barnets bästa är bland annat att föräldrarna har en bra samarbetsförmåga. Det kan därför vara bra att veta att när mamman anmäler barnet till en förskola utan pappans samtycke så finns det en risk för att domstolen ser det som att föräldrarna inte kan samarbeta. Om domstolen bedömer att föräldrarna inte kan samarbeta så kan de besluta att en av föräldrarna skall få ensam vårdnad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”