Anmäla kränkande behandling i skolan

Kan man polisanmäla när man som elev har blivit kränkt i skolan av lärare och skola?

Kränkningarna anmäldes till rektorn men inget hände. Eleven började må såpass dåligt att han började skolvägra. Då utredde man frånvaron och elevens uppförandeproblematik!!! I själva verket har han varit på sin vakt/rädd/ledsen.

Utredningen ledde till åtgärder där man placerat eleven i specialklass för att "hjälpa" honom. I utredningen nämns inte ovanstående kränkningar. Det är fel på eleven!

Eleven annars utmärkt student! Nått alla mål!

Bra omdömen från tidigare lärare. Något bus och lite tuff jargong som vilken 12-åring som helst.

Eleven känner sig nu felplacerad och misslyckad!

Kränkningarna från nämnda lärare fortsätter på rasterna! Miner, gester, otrevligt tilltal.

Specialklassens lärare har inte upplevt någon som helst dålig attityd som de anmälda lärarna har påstått sig bli utsatta för! Tvärtom, mycket bra dialog och skolarbete!

Eleven fortfarande ångest men kämpar på och ör på sin vakt att inte göra fel!!!

Känner till skolinspektionen men vill även gå till alla möjliga andra instanser!!! Fått nog!!!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Eftersom eleven går i grundskola omfattas din fråga av reglerna i skollagen, (SkolL). En av de mest grundläggande bestämmelserna om hur utbildningen ska omfattas finns i lagens första kapitel. Där stadgas att alla som verkar inom utbildningen ska motverka alla former av kränkande behandling (1 kap 5 § andra stycket SkolL). Det krävs vidare enligt lagens mening att den kränkande behandlingen är märkbar och tydligt samt att den som kränker någon måste ha förstått att uppträdandet upplevs som kränkande. Vad som är kränkande måste bedömas i det enskilda fallet.

Förslag på åtgärder
Eftersom du känner att skolan inte tagit problemet på allvar rekommenderar jag dig att göra en anmälan på Skolinspektionens hemsida. Du kan samtidigt anmäla problemet till Barn- och elevombudet här.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie FjeldsethRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”