Anmäla jäv

2021-05-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Var kan jag anmäla jäv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till dig lawline med din fråga!

Av frågan framgår inte i vilket sammanhang jäv uppkommit och på vilket sätt, därför blir bedömningen svår att göra utan dessa omständigheter. Mitt tips till dig är att ställa en ny fråga där du tillägger dessa omständigheter!

Anledningen till att det är viktigt beror på att frågan om jäv inte har en gemensam lagregel. Exempelvis behandlas:

- Domares jäv i 4 kap. 13 § Rättegångsbalken

- Åklagares jäv i 7 kap. 6 § Rättegångsbalken

- Jäv för anställda vid polismyndigheten och säkerhetspolisen i 7 § Polislagen

- Jäv för handläggare hos en myndighet i 16 § Förvaltningslagen

Anmälan

Du kan skicka in en anmälan till JO om du anser att du (eller någon annan) blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet, exempelvis på grund av jäv.

Du kan läsa mer om hur du går tillväga med en sådan anmälan här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Fick du svar på din fråga?