FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB31/05/2021

Anmäla för förtal

Jag och en kollega hade en flört men jag ville inte fortsätta, då hittade han på att jag sexuellt trakasserat och antastat honom och anmälde mig till HR. Jag har fått genomgå utredning, medling trots att utredningen visade att hans påstående inte stämde. Kan jag anmäla honom för förtal och vad är kostnaden/chansen att "vinna"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Såsom jag tolkar din fråga aktualiserar den bestämmelser i brottsbalken.

Vad innebär förtal?

Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning.

Anmälan om förtal hos polisen

Du kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken.

I ditt fall har du inga bevis mot denna person, vad jag har förstått, därför blir det dessvärre svårt för dig att göra något åt saken. Slutligen vill jag uppmärksamma dig på att det kan bli höga rättegångskostnader om du skulle förlora rättegången. Då måste du betala både dina och motpartens rättegångskostnader.

Om du vill ha kontakt med någon av våra mycket duktiga jurister för att eventuellt ta denna fråga vidare så kan du boka en tid här.


Vänligen,

Maryam NaqqarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?