Beslut om anläggning av parkeringsplats vid mitt hus. Vad gör jag?

Hej,

Sedan några år tillbaka bor jag i ett hus som ligger granne till naturreservat. Nu har jag fått information att de ska ta bort alla träd sidan om mig och bygga en parkering.

Hur kan man agera i sådan situation?

Jag vill inte vara granne med en parkering där människor ska parkera sina bilar hela tiden. Jag köpte hus i naturreservat med tanke på att man inte ska bygga något på en prickad mark men de bygger en parkering nu. Finns några regler som jag kan ha på min sidan? Kanske miljöbalken?

Mvh Eva

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ge ett så pedagogiskt svar som möjligt förklarar jag först hur kommunen ska förhålla sig till markanvändning av detta slag, för att sedan redogöra för hur du kan agera.

Om kommunen förklarat ett område som naturreservat ska den i beslutet ange vad marken får användas till och inte, t.ex. förbud mot bebyggelse. (7 kap. 5 § Miljöbalken). Kommunen upprättar därmed en detaljplan över området som anger vad som får göras och inte göras på marken. Bestämmelser om vad kommunen får reglera i detaljplanen hittar vi i Plan- och Bygglagen (2010:900), vanligen förkortad PBL. I detaljplanen ska kommunen bestämma i vilken utsträckning bebyggelse får ske på markområdet (4 kap. 2 § PBL). Kommunen får även i detaljplanen bestämma om viss mark får användas som parkering eller inte (4 kap. 13 § PBL).


Hur ska du agera?

Att anlägga en parkeringsplats är bygglovspliktigt. Det du kan göra i en denna situation är helt enkelt att överklaga kommunens bygglovsbeslut! Eftersom du som granne till tomten påverkas av parkeringsplatsen angår beslutet dig, och du kan överklaga genom s.k. förvaltningsbesvär (22 § Förvaltningslagen). Detta måste du göra till kommunen senast inom tre veckor från det att du fick del av beslutet (23 § andra stycket FL).

För att ha framgång med en sådan överklagan måste du ha grund för ditt yrkande att få beslutet hävt. En sådan grund är t.ex. att anläggningen av parkeringsplatsen strider mot detaljplanenen för området.


Mitt råd till dig är att därför att kontaktar kommunen för att få del av detaljplanen och granska hur marken i naturreservatet får användas. Se över om parkeringsplatsen kan strida mot detaljplanen för naturreservatet. Sedan

För att spara dig lite tid med viss tolkning av detaljplanen kan det vara värt att nämna att Mark- och miljööverdomstolen kom i mål P5924-12 fram till att parkeringsplatser inte är att betrakta som bebyggelse. Om det står i detaljplanen att bebyggelse är förbjuden på platsen omfattas alltså inte parkeringsplatser av förbudet. Kommunen kan i så fall anlägga parkeringsplatsen utan att det strider mot detaljplanen. Domen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Jakob AxelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”