Anknytningspunkter vid bedömningen av obegränsad skattskyldighet

Hejsan,

Jag ar ar utflyttad och registerad som emigrerad sedan 6 ar sedan. Jag bor just nu i USA tillsammans med min fru som ocksa ar svensk medborgare dar vi jobbar heltid och hyr en lagenhetsbostad.

Jag har bankkonto kvar i Sverige, tillsammans med en del aktier och fonder. Detta for att enklare betala en del rakningar som dyker upp i Sverige som t.ex. CSN avbetalning.

Pagrund av det laga rante laget pa bostadslan sa funderar vi nu pa att kopa en bostadsratt i Sverige for att i framtiden ha en mellanlandnings lagenhet om vi bestammer oss att flytta hem igen. Planen ar att hyra ut den tills detta hander, sa vi inte star med dubbla boende kostnader.

Skulle jag ses som obegransat skattskyldig om vi anskaffar en bostadsratt i t.ex. centrala malmo?

En foljdfraga till detta ar att vi ocksa har funderat pa att starta ett Aktiebolag i sverige, for driva en smaskalig naringsverksamhet i form av en webservice. Planen ar att INTE plocka ut nagon lon fran detta foretag, endast ha det som en typ av sparform dar vi aterinvesterar alla vinster i foretag for fortsatt utveckling.

Skulle jag bli oebgransat skattskyldig om jag bildar och startar ett Aktiebolag i sverige, aven om jag inte plockar ut nagon lon fran detta?

Om det ar mojligt sa ar jag ocksa ute efter att kunna ansoka om forhandsbesked fran skattrattsnamnden, men ar ute efter kommentarer pa om det ar lont

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga. Jag har delat in svaret i olika rubriker för att det ska bli mer överskådligt.

Allmänt om obegränsad skattskyldighet
I 3:3 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1 ,regleras de omständigheter som medför att man blir obegränsat skattskyldig. Man kan bli obegränsat skattskyldig ifall man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har så kallad väsentlig anknytning till landet om man har varit bosatt här. I ditt fall är det sistnämnda relevant: ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige. I 3:7 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1 ,framkommer de omständigheter som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig här - de så kallade anknytningspunkterna. 


Anknytningspunkterna
Trots att du är registrerad som utflyttad från riket har du ändå kvar till svenska medborgarskap. Svenskt medborgarskap är en av de så kallade anknytningspunkterna i 3:7 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1 , och har således betydelse för bedömningen av din skattskyldighet. Svenskt medborgarskap har dock liten betydelse och kan inte ensamt medföra obegränsad skattskyldighet, men skulle kunna göra det i kombination med andra anknytningspunkter.
   Om man inte är bosatt varaktigt på utländskt ort, i USA i ditt fall, anses detta också ha betydelse vid bedömningen. Man anses inte vara varaktigt bosatt ifall man bor t.ex. hos en vän eller på hotell i utlandet, men att inneha en hyresrättslägenhet uppfyller kravet, vilket medför att det inte finns någon anknytningspunkt vad gäller den bostad ni nu innehar. 
    Beroendes på ditt aktieinnehav skulle detta också kunna vara en omständighet som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig, beroendes på vilket inflytande du har i det aktuella bolaget.

Bostadsrätten
Att inneha en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, medför en stark anknytningspunkt. En bostadsrättslägenhet kan användas under hela året, varför inrättningskravet är uppfyllt. Att ni planerar att hyra ut lägenheten spelar ingen roll i bedömningen, eftersom det centrala är att ni har möjlighet att disponera lägenheten efter eget tycke. Att inneha en bostad i Sverige har stor betydelse för bedömningen av skattskyldigheten - innehavet kan vara ensamt avgörandet. Värt att notera är även att makar ses som en enhet, vilket innebär att fastän det är du som köper bostadsrätten och då ev. blir obegränsat skattskyldig, kommer din fru också att bli det. Anskaffas bostaden enbart för tillfälliga besök i Sverige medför inte detta ensamt en väsentlig anknytning, eller om den anskaffas för återflyttning. Man gör även skillnad på det fallet att man behåller en permanentbostad när man flyttar eller när man köper en ny bostad. Det sistnämnda är relevant här, och bör ge mindre anknytning och således ha mindre betydelse. Det är således inte helt klart om en bostadsrätt här i Sverige, i kombination med att ni har svenskt medborgarskap, skulle medföra obegränsad skattskyldighet. 

Aktiebolaget
Att bedriva näringsverksamhet och att inneha tillgångar här som ger en väsentligt inflytande i en svensk näringsverksamhet är även det en anknytningspunkt som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig. Omständigheter som beaktas är bland annat inflytandet i verksamheten, hur deltagande man är samt ifall man innehar en styrelsepost eller inte. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att ditt svenska medborgarskap i kombination med bedrivandet av ett aktiebolag och innehav av en bostadsrätt i Sverige skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig. Som sagt väger innehav av en bostad tungt och skulle därför kunna vara den avgörande faktorn. Jag vill göra dig uppmärksam på att mina bedömning skulle kunna skilja sig från Skatteverkets. Det är därför inte fel att kontakta dem för att få deras syn på saken. Lycka till!

Vänliga hälsningar,


Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”