Anknytningsansökan till man

2019-04-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är 72 årig man, Svensk medborgare och född i Svergie, skild. Jag ämnar gifta mig med en 68 årig Amerikansk kvinna. Hur blir det enligt svensk lag med uppehållstillstånd för henne. Hån har pension från Kanada, där hon arbetat större delen av sitt vuxna liv. Jag har ett eget Hus+pension och ca; 1300000:- i sparkapital.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anknytningsansökan via giftermål
Om jag tolkar din fråga rätt så ska ni gifta er och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din framtida fru, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls.

Vad är då försörjningskravet?
Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller inkomstgrundad ålderspension. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är.
För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 8133 kr efter avdragen boendekostnad. Alternativt kan det även räcka med att ha en tillräckligt stor förmögenhet, det finns tyvärr inte något exakt belopp som avgör vad som är just en tillräcklig förmögenhet. Det är något som avgörs i det enskilda fallet.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.


Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll