Anknytningsansökan till barn

2019-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Min man bor i bangladesh. Jag är svensk medborgare. Jag flyttade till Bangladesh för studera. Jag har varit I Bangladesh med min man ungefär 7 år. Vi har två barn. Jag har nyligen flyttat tillbaka till sverige med mina barn. Min man ansökte för uppehållstillstånd när jag var I Bangladesh men fick avslåg. Jag uppfyller inte försörjningskrav. Kan man min ansöka för uppehållstillstånd nu? Eftersom vi har gemensamma barn som bor i sverige nu? Eller måste jag uppfylla försörjningskrav? Jag har hört att en svensk medborgare barn kan inte bli anknytningperson.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns en annan möjlighet för din man att ansöka om uppehållstillstånd. Denna möjligheten gör att han kan ansöka anknytning till ert gemensamma barn och inte till dig. Vid anknytningsansökan till barnet finns det inget krav på varken försörjning eller bostad.

Enligt lagen i 5 kap. 3a§ UtlL får uppehållstillstånd ges till pappan om han ansöker om anknytning till barnet. Det som krävs enligt denna bestämmelsen är att barnet ska vara bosatt i Sverige. Observera att det står i lagen att utlänningen som söker anknytning till sitt barn ska vara förälder och vårdnadshavare samt sammanbo med barnet, för att uppehållstillstånd ska ges. Det viktiga i lagen är alltså att barnet som han ansöker anknytning till är bosatt i Sverige, samt att han är förälder och vårdnadshavare.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll