FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt30/07/2018

Anknytningsansökan till barn

Hej

Jag är tillsamns med en man från Albanien och jag är gravid. Jag har även ett barn sen tidigare förhållande.

När vi ansöker om samboförhållande blir vi då av med försörjningskravet automatiskt med intyg från barnmorska osv? Jag har ganska låg inkommst men han en ganska hög hyra som försvårar precis på gränsen för oss all 3(utan bebis, med bebis räcker inte min inkomst) är de bättre för oss då om barnet föds först så att vi slipper försörjningskravet? Eller slipper vi det ändå när jag intygar graviditeten?

Jag har inte haft en bra 100% lön på hela håret då vi haft extrema otur med influensor förkylningar och massor vab. Räknas vab pengarna från fsk in eller försvinner den delen av lönen helt Då?

Vad är bäst i vår situation i den juridisk kladdet?

Eller blir jag försörjningsskylldig ändå och kan inte ta hit min blivande man?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anknytningsansökan via sambo
Om jag tolkar din fråga rätt så förstår jag det som att du och din pojkvän har för avsikt att bo tillsammans om han kommer till Sverige. I så fall finns regler om detta i 5 kap. 3a§ Utlänningslagen, som säger att uppehållstillstånd får ges en utlänning som har för avsikt att inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige

Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv, din pojkvän och dina barn, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er alla så att standarden uppfylls.

Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Arbetsrelaterad inkomst är då lön, men även inkomstrelaterade socialförsäkringar så som sjukpenning räknas med. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är, men för ett sammanlevande par efter avdragen boende kostnad är normalbeloppet 7952 kronor. För ett barn under 6 år är normalbeloppet 2554 kr.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Eftersom du redan har ett barn krävs det att det ska finnas ytterligare ett rum. Alltså minst 2 rum + kök/kokvrå.

Blir ni av med försörjningskravet?
Ni blir alltså inte av med försörjningskravet bara för att du är gravid. Om din man söker anknytning till dig kommer du vara försörjningsskyldig och kravet är då att du uppfyller försörjningskraven. Men det finns en annan möjlighet. Han kan ansöka anknytning via barnet istället för att ansöka anknytning till dig.

Anknytningsansökan via barnet
Det finns en annan möjlighet för din pojkvän att ansöka om uppehållstillstånd. Denna möjligheten gör att han kan ansöka anknytning till ert gemensamma barn och inte till dig. Vid anknytningsansökan till barnet finns det inget krav på varken försörjning eller bostad.
Enligt lagen i 5 kap. 3a§ UtlL får uppehållstillstånd ges till pappan om han ansöker om anknytning till barnet. Det som krävs enligt denna bestämmelsen är att barnet ska vara bosatt i Sverige. Observera att det står i lagen att utlänningen som söker anknytning till sitt barn ska vara förälder och vårdnadshavare samt sammanbo med barnet, för att uppehållstillstånd ska ges. Det viktiga i lagen är alltså att barnet som han ansöker anknytning till är bosatt i Sverige. Vilket inte kan ske innan barnet är fött.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Caroline LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?