Anknytning till barn efter skilsmässa

2015-11-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min fru vill skilja oss och vi har en liten bebis, saken är att jag är svensk medborgare och hon är inte det, hon kommer från Ungern och har uppehållstillstånd fram till sommar 2016.Frågan är om vi skiljer, har jag rätt att ta hand om mitt barn? Kan min fru få stanna i Sverige efter skilsmässan? Eller måste hon åka tillbaka till Ungern?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet

Om barnet har fötts efter att du har fått svenskt medborgarskap, du och din fru var gifta vid tiden för födseln och du står skriven som fadern på barnets personbevis hos Skatteverket, så förvärvar barnet svensk medborgarskap vid födseln, se 2 § p. 1 lag om svenskt medborgarskap. Alltså är barnet svensk medborgare på grund av att du, barnets fader, är det. Skulle du ha fått barnet när du hade permanent uppehållstillstånd men ännu inte fått svensk medborgarskap och din fru hade tillfälligt uppehållstillstånd, har barnet då också permanent uppehållstillstånd. Den följer alltså din status i Sverige och svaret nedan förändrar inte oavsett om barnet hade svensk medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

Din frus status i Sverige

Om du och din fru skulle skilja er innan hennes tillfälliga uppehållstillstånd upphör så kommer hon antagligen inte bli beviljad en förlängning av det uppehållstillståndet, eftersom den är baserad på ert äktenskap som då har upphört.

Det finns däremot undantag eftersom din fru har anknytning till Sverige på grund av ert barn. Hon kan alltså ändå ansöka om förlängning av hennes uppehållstillstånd genom att ansöka på anknytning till barnet, se 5 kap 18 § p. 5 utlänningslagen som hänvisar till 5 kap 3a § utlänningslagen. Undantaget gäller eftersom barnet har svensk medborgarskap och din fru är modern. Hon kan då ansöka från Sverige utan att behöva åka tillbaka till Ungern eftersom hon bör anses ha stark anknytning till barnet och det inte skäligen kan krävas att hon åker tillbaka till Ungern för att lämna in sin ansökan. Ni kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida och där finns även blanketten för ansökan och de uppgifter som behöver skickas med, se här.

Vårdnad om barnet

Du och din fru borde ha gemensam vårdnad över barnet om inte annat har gjorts eller sagts i ert fall. Om ni skulle skilja er kommer det fortsätta att vara gemensam vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses, se 6 kap 3 § föräldrabalken. Ni kan även komma överens om vårdnaden sinsemellan, se 6 kap 6 § föräldrabalken.

Om ni kommer överens om att din fru både skall ha vårdnaden om barnet och skall ta med barnet till Ungern så har ditt barn rätt till umgänge med dig som fader, se 6 kap 15 § föräldrabalken och du har rätt att träffa ditt barn, se 6 kap 15a § föräldrabalken.

Jag kan inte yttra mig vidare kring detta eftersom jag inte vet alla omständigheter. Du kan boka en tid med en familjerätts jurist och genom det få svar på dina frågor, boka här.

Sammanfattningsvis, ditt barn har svenskt medborgarskap om du hade det innan barnet fötts och det står skrivet att du är fadern på barnets personbevis hos Skatteverket. Din fru kan ansöka på anknytning till barnet och göra det från Sverige på blanketten ovan och då ha rätt att stanna kvar i Sverige efter skilsmässan. Angående din fråga om du har rätt att ta hand om ditt barn så har du rättigheter, men för att få en djupare förklaring så rekommenderar jag att du/ni bokar in en tid med en familjerätts jurist, se ovan.

Hoppas detta gav dig svar! Kommentera gärna nedan om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1086)
2020-10-31 Avslag på ansökan att stanna i Sverige?
2020-10-30 Hur lång tid måste det gå från att jag blivit skuldfri för att jag ska kunna få svenskt medborgarskap?
2020-10-29 När kan man ansöka om svenskt medborgarskap?
2020-10-26 Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige?

Alla besvarade frågor (85693)