Anknytning, besöka Sverige under tiden

2016-02-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare och har gift mig med min serbiska flickvän i Sverige, vi gifte oss den 2:e Januari detta år. Hon återvände till Serbien den 18:e jan för att hon ej har uppehållstillstånd el. dagar kvar på sin 90-dagars period.Jag kontaktade migrationsverket via telefon och fick uppfattningen att man inte kan söka både uppehållstillstånd och D-visa (turist) samtidigt eller ens besöka Sverige under tiden man "utreds", vilket försvårar vår situation enormt, för det hade vi räknat med - hennes syster gifte sig med en österrikare och gjorde på det sättet nämligen, först uppehållstillstånd, sedan D-visa.Är giftermål inte anledning nog till att få vara tillsammans? Jag vill verkligen inte vara borta från min fru månader i sträck.Hur kan vi gå till väga för att få vara tillsammans i Sverige så snart som möjligt?Vi är båda unga, jag är 22 och hon är 20.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fru ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till dig som är svensk medborgare, hennes make. Detta regleras i 5 kap. 3 § utlänningslagen. Huvudregeln är att man ska ansöka om och bli beviljad tillståndet innan inresa till Sverige, detta framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen. Alltså får man inte befinna sig i Sverige under tiden ens ärende pågår.

Det finns undantag till huvudregeln som gör att man i vissa fall kan ansöka om uppehållstillstånd till sin, i ert fall, make från Sverige. Ett undantag är exempelvis om man väntar eller redan har barn tillsammans och det därför vore orimligt att behöva åka ifrån enbart för att lämna in sin ansökan. Detta undantag framgår i 5 kap. 18 § punkten 5 utlänningslagen. Eftersom något undantag inte verkar vara uppfyllt i ert ärende så är det tyvärr sant det Migrationsverket angav till dig via telefon; hon behöver ansöka om uppehållstillstånd från Serbien och får inte befinna sig i Sverige under ansökan.

Tyvärr är handläggningstiderna väldigt långa för tillfället, detta framgår av Migrationsverkets hemsida. Det jag kan rekommendera är att fortsätta att ringa Migrationsverket angående ert ärende och helst er handläggare om ni blivit tilldelade en sådan. Har ni resurserna för det kan det vara bra att anlita en jurist som hjälper till med med ärendet och vet vilka handlingar som behöver skickas in till Migrationsverket.

För att boka tid med en jurist, klicka här.

Hoppas detta gav dig svar. Kommentera gärna nedan om du har fler frågor! Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll