Anklagelse om fusk

Hej! Om en lärare anklagar en elev för fusk, finns det något i lagen som kan stödja den anklagade? Om det alltså inte är sant men läraren inte tror på en?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!

En lärare ska självfallet inte anklaga en elev för fusk utan att ha befogade orsaker till det, dvs bevis som styrker att eleven exempelvis använt sig av otillåtna medel eller plagierat något. Som huvudregel är det rektorn som efter en vidtagen utredning, fattar beslut om det är det är styrkt att fusk har förekommit och om det är aktuellt med avstängning. Normalt brukar skriftliga varningar utdelas, se 5 kap. 15-17§§ skollagen https://lagen.nu/2010:800#K28P9S1N1. Detta gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Det finns inte samma typ av reglering avseende grundskolan. Det normala i sådana fall är att elevens vårdnadshavare kontaktas och att man på det sättet reder ut ärendet. 

Beroende på omfattningen av anklagelserna, så kan man eventuellt få igenom en talan om förtal, se 5 kap. brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Är det en kommunal skola kan det även vara aktuellt med en anmälan till Justitieombudsmannen. 

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo