Anhörigbehörighet eller god man?

2018-01-18 i God man
FRÅGA
Min mamma är 101 år , senil och bosatt på ett vårdhem. Min syster är god man för mamma. Sedan flera år har jag , hennes son, i allt större omfattningen tagit ansvar för att hennes hus inte skall förfalla. Det innebär arbeten som jag men inte min syster kan utföra och vi kan därför inte fördela detta arbete jämlikt mellan oss. Vi har därför för avsikt att skriva ett avtal där jag ensam tar ansvar för mammas hus. Vi lät göra en värdering av fastigheten av två mäklare under hösten och man bedömde värdet till mellan 900.000 och 1 milj. Avtalet är tänkt som följer:Vid fördelningen av mammas dödsbo förbinder jag mig betala 475.000 kr till min syster som ersättning för hennes arvedel i mammas hus. Fram till en försäljning av fastigheten tar jag ensam ansvar för reparationer, underhåll och kostnaden för dessa. När fastigheten säljs får jag behålla hela försäljningssumman. Om fastigheten säljs för mer än 950.000 utgör överskottet en ersättning för det material jag köpt och det arbete jag utfört.Kan vi teckna ett sådant avtal mellan oss som är juridisk giltigt? Är det något som bör ändras i avtalet?Jag är medveten om den ekonomiskt risken och är villig att ta den.Min syster är genom godmanskapet formellt ansvarig för mammas egendom . Vilken skillnad gör det om min syster avvecklar sitt godmanskap och att vi i fortsättningen i stället i enlighet med kapitel 17 i FB gemensamt ansvarar för mammas egendom eller kommer överens om en fördelning av detta ansvar mellan oss.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalet
Problemet med avtalet är att det rör egendom som ingen av er äger. Vad jag förstår är det er mamma som äger huset. Som du skriver är hon dock senil och anses i lagens mening således inte kapabel att upprätta ett giltigt testamente som föreskriver detsamma. (13 kap. 2 § ÄB) När er mamma går bort kommer fastighetens värde att tillfalla er till lika stor del enligt lagens regler om inte er mamma har upprättat ett testamente som föreskriver annan fördelning. (2 kap. 1 § ÄB) Ni kan således inte upprätta ett giltigt avtal gällande bodelningen av er mammas kvarlåtenskap. Ersättning för alla utlägg som du har för reparationer och underhåll av huset har du dock rätt att erhålla ur din mammas kvarlåtenskap när hon går bort.

Utifrån ett juridiskt perspektiv kan ni alltså inte ingå ett bindande avtal om detta eftersom det inte är er egendom än. Bara för att det inte är juridiskt bindande så hindrar det ju dock inte er från att ingå ett avtal eller komma överens om det ändå. Problemet blir ju bara ifall din syster sedan inte går med på det så kan du inte göra avtalet gällande.

Godmanskap
Skillnaden mellan godmanskap och er möjlighet att ansvara för er mammas egendom enligt 17 kap FB är att 17 kap FB endast avser ordinära rättshandlingar med anknytning till er mammas dagliga livsföring. (17 kap. 1 § FB) Detta kan exempelvis vara att betala räkningar, teckna försäkring, ansöka om bidrag, ansöka om hemtjänst, anmäla behov av vård- och omsorgsboende och handla vissa saker. Genom 17 kap. FB får ni däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. I egenskap av god man har man ofta behörighet att göra mer än ordinära rättshandlingar, dock krävs din mammas samtycke för större beslut. Anhörigbehörigheten gäller dock inte om din mamma har en god man vilket hon ju har. Om din syster avvecklar sitt godmanskap har du och din syster i egenskap av barn anhörigbehörighet och rätt att sköta ordinära rättshandlingar för er mamma.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98657)