Anhörigas rätt att rättshandla i vissa fall

2021-06-30 i God man
FRÅGA
hejMin mamma är demenssjuk och min syster sköter hennes ekonomi , men jag litar inte på henne och jag vill ha en ekonomisk kontroll på mammas ekonomi. Min fråga är om kan jag få ut bankutskrifter på hennes konto.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det kan till en början konstateras att de uppgifter som er syster sköter enligt min mening inte omfattas av de anhörigas rätt att i vissa fall rättshandla, se 17 kap. 3 § föräldrabalk (1949:381) (hädanefter FB). Med detta sagt framgår det av 17 kap. 4 § FB att en av den ansvariges uppgifter är att dokumentera vidtagna åtgärder denne tagit. Detta skulle således vara en möjlighet för er att få insyn i hur er mors ekonomi sköts. Det ska dock poängteras att denna plikt avser att exempelvis spara kvitton och eventuella bankutdrag som gjorts av den ansvarige för den enskildes räkning. Den ansvarige är vidare också skadeståndsskyldig för den skada denne uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar, se 17 kap. 5 § FB.

Vad innebär detta i ert fall:

Möjligheterna till insyn är begränsade och om ni vill ha en större insyn i skötseln av er mors ekonomi än den som ges av er syster enligt 17 kap. 4 § FB, så rekommenderar jag er att istället ansöka om en god man enligt 11 kap. 4 § FB.

Jag hoppas ni känner att er fråga besvarats och jag önskar er stort lycka till i framtiden

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96508)