FrågaFAMILJERÄTTGod man26/02/2018

Anhörigas behörighet att sköta vissa ekonomiska angelägenheter

En vän vill skriva en fullmakt som gör att hans fru ska kunna sköta hela hans ekonomi eftersom han har fått parkinson och just nu ligger i respirator. Sjukdomen gör att han inte kan varken prata eller signera något. Inte heller en fullmakt. Vad kan vi göra? Vilka alternativ finns?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar genom vilka alternativ din väns fru kan sköta hans ekonomi. Ett första alternativ är en fullmakt, men precis som du beskriver innebär det att din vän inte kan varken prata eller signera något att han inte kan utfärda en fullmakt.

Anhörigbehörighet eller förvaltare

Ett andra alternativ, som troligen är fullt möjligt för din vän och hans fru, är att din väns fru ges behörighet att rättshandla som din väns anhörig enligt regler i 17 kap. föräldrabalken. En anhörig får utan fullmakt vidta ordinära rättshandlingar för den som på grund av sjukdom inte har möjlighet att själv ta hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 §). Med ordinära rättshandlingar menas att din väns fru för hans räkning kan betala löpande räkningar, göra uttag, teckna försäkringar och liknande rättshandlingar som kan sägas höra till den dagliga livsföringen. Däremot kan din väns fru exempelvis inte handla med fastigheter, ta upp lån eller pantsätta egendom utan fullmakt eftersom detta inte anses höra till de ordinära rättshandlingar som bestämmelsen avser.

Om din vän äger mycket fastigheter eller på annat sätt har en ekonomi som inte kan skötas av hans fru med stöd av anhörigbehörigheten i föräldrabalken kan en domstol förordna om att en förvaltare ska sköta den delen av din väns ekonomi (11 kap. 7 § föräldrabalken).

Sammanfattning

Din väns fru har alltså, utan fullmakt, behörighet att vidta ordinära rättshandlingar som hör till din väns dagliga livsföring. Om din väns ekonomi mestadels kan skötas genom sådana rättshandlingar räcker det med anhörigbehörigheten, men om din vän exempelvis ägde mycket fastigheter kan en domstol förordna om en förvaltare som då ges behörighet att rättshandla i din väns ställe i vad gäller den egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”