Anhöriga, god man och kan man pröva att säga upp godmanskapet?

FRÅGA
Hej! Min morbror har idag god man, som i detta fall är jag. Jag har förstått att i enlighet med föräldrabalken så kan t. Ex. Föräldrar och anhöriga företräda huvudmannen i större utsträckning och vara behjälpliga med vad en god man gör idag. Kan man prova att begära att godmanskapet sägs upp? Eller är det inte aktuellt när mannen är 60 år? Idag har mamman svårt att släppa taget till mig som god man vilket försvårar det hela.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Som jag förstår det har du tre frågor. Först om föräldrar och anhöriga kan företräda huvudmannen i större utsträckning och utföra de uppgifter som en god man gör. Sedan om man kan begära att godmanskapet sägs upp och sist om det är aktuellt att säga upp godmanskapet om huvudmannen är över 60 år.

Föräldrar och anhöriga

Varken föräldrar eller anhöriga har någon rätt att företräda huvudmannen på grund av anledningen att de har ett släktskap till huvudmannen. För att kunna företräda huvudmannen, som i ditt fall din morbror, krävs det att de antingen har en fullmakt för att göra det eller blir förordnade som god man eller förvaltare.

Att säga upp godmanskapet

Din morbrors make eller sambo och närmaste släktingar kan ansöka om att få dig att bli entledigad. Till närmaste släktingar räknas bland annat barn, föräldrar och syskon. Om någon ansöker om att du ska entledigas ska även din morbror få chansen att yttra sig över det (om det är möjligt), 11 kap. 15 § första stycket och 11 kap. 21 § föräldrabalken (FB). Grunderna för entledigande framkommer av 11 kap. 20 § FB. För att bli entledigad behöver man vara olämplig att inneha uppdraget som god man. Detta kan vara att man missbrukar sitt uppdrag eller har en intressekonflikt med sin huvudman.

En god man har även rätt på egen begäran att bli entledigad från sitt uppdrag som god man, 11 kap. 19 § FB. När godemannen självmant ansöker om att bli entledigad behövs det inget mer, då uppdraget är ett frivilligt sådant.

När är god man aktuellt?

Åldern i sig har inte någon betydelse för när man ska ha en god man. Det som har betydelse är ifall huvudmannen behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och att denna hjälp uppstår på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, 11 kap. 4 § FB.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Du är varmt välkommen att skriva fler frågor om du undrar något mer. Hoppas även att det löser sig för er.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69197)