Anhörig som ombud i förvaltningsärende?

Hej.

Kan jag som anhörig gå in som personligt ombud för föräldrar i lvu tvist och sköta kontakt med advokat, överklaganden mm?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För ärenden vid förvaltningsmyndighet gäller reglerna i förvaltningslagen (FL) och för mål vid förvaltningsdomstol gäller förvaltningsprocesslagen (FPL).

Den som är part i ett ärende har rätt att anlita ett ombud (14 § 1 st. FL, 48 § 1 st. FPL). Ombudet har då fullmakt att föra talan i den andra personens ställe. Det kan vara bra att upprätta en skriftlig fullmakt eftersom förvaltningsmyndigheten eller domstolen kan begära in en sådan om den anser att ombudet behöver styrka sin behörighet (15 § FL, 49 § FPL). I undantagsfall får ombudet avvisas om denne visar oskicklighet eller oförstånd eller är olämpligt på annat sätt (14 § 2 st. FL, 48 § 2 st. FPL). Det finns inget hinder mot att en anhörig till ärendeparten agerar som ombud.

Sammanfattningsvis gäller att den som är ombud för en part har rätt att vidta åtgärder för dennes räkning, t.ex. kontakta advokat och överklaga beslut. Även anhöriga kan vara ombud. Det ställs inga särskilda krav på ett ombud, men ombudet kan avvisas om denne uppträder olämpligt. En förutsättning för att du ska kunna gå in som ombud är att du har fått en fullmakt från den som ärendet gäller som ger dig behörighet att företräda denne.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”