Ångrat försäljning av bostadsrätt efter överlåtelseavtal undertecknats

Hej!

Jag har sålt min bostadsrätt och skrivit på ett överlåtelseavtal. Detta gjordes för 12 dagar sedan och inflyttning är 1/10. Jag har nu ångrat mig eftersom jag inte kan hitta någon ersättningsbostad till rimligt pris och jag känner mig lurad av mäklaren eftersom jag sålde till betydande underpris. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Inledningsvis kan sägas att då överlåtelseavtalet rör en bostadsrätt är det bostadsrättslagen som är tillämplig. För att ett överlåtelseavtal skall anses vara giltigt och bindande krävs det skriftlig form samt underskrift av säljaren respektive köparen. Vidare skall även avtalet innehålla uppgifter om så köpeskilling samt vilken lägenhet avtalet rör. Bestämmelsen som stadgar detta finner du här,BRL 6 kap 4 §. Om dessa formkrav är uppfyllda har ett bindande avtal mellan dig som säljare och köparen ingåtts.

Om överlåtelseavtalet har upprättats på ovanstående sätt blir det svårt för dig som säljare att dra dig ur affären utan att det kan innebära att du blir skadeståndsskyldig gentemot köparen. Ersättningsskyldigheten omfattar de kostnader och ekonomiska förluster köparen lidit på grund av att avtalet inte fullbordas.

Mäklaren har en skyldighet att lämna fullständiga och korrekta upplysningar om objektet, se prop1994/95:14 s. 42, vilket omfattas av att mäklare skall iaktta god fastighetsmäklarsed, se FML 8 §. I det fall din mäklare skulle satt ett väsentligt lägre utgångspris på bostadsrätten än vad som är det bedömda marknadsvärde kan det vara att betrakta som lockpris vilket strider emot god mäklarsed. I ett sådant fall skulle mäklaren kunna tilldelas en varning. Om du däremot själv ansett priset som rimligt eller godkänt det tror jag det kan blir svårare att hålla mäklaren ansvarig.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000