Ångra tillbakadragande av överklagan i förvaltningsdomstol

2015-12-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,har överklagat dom i Förvaltningsrätten där jag tillhör (bor på Kungsholmen), och mitt ärende gick då över till Kammarrätten. Var osäker någon vecka senare om ifall Jag själv skulle komma bli skyldig kostnader för rättegången, om jag skulle förlora. Då tog jag åter min överklagan från Kammarrätten! Undrar nu om jag "får ångra" tillbakatagan.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du får "ångra" ditt återtagande av överklagan på så sätt att du kan göra en ny överklagan. Ett tillbakatagande medför inte att du förlorar din talerätt. Detta framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2011 ref. 76.

Notera att du fortfarande måste överklaga angiven tid (tre veckor från dagen för förvaltningsrättens dom).

För kännedom så står du inte för rättegångskostnader annat än för dina egna kostnader, t.ex. för juridiskt biträde/ombud.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (550)
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?
2020-07-25 Får jag sprida mina hundars aska?

Alla besvarade frågor (82582)