Ångra tillbakadragande av överklagan i förvaltningsdomstol

Hej,

har överklagat dom i Förvaltningsrätten där jag tillhör (bor på Kungsholmen), och mitt ärende gick då över till Kammarrätten.

Var osäker någon vecka senare om ifall Jag själv skulle komma bli skyldig kostnader för rättegången, om jag skulle förlora. Då tog jag åter min överklagan från Kammarrätten! Undrar nu om jag "får ångra" tillbakatagan.

?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du får "ångra" ditt återtagande av överklagan på så sätt att du kan göra en ny överklagan. Ett tillbakatagande medför inte att du förlorar din talerätt. Detta framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2011 ref. 76.

Notera att du fortfarande måste överklaga angiven tid (tre veckor från dagen för förvaltningsrättens dom).

För kännedom så står du inte för rättegångskostnader annat än för dina egna kostnader, t.ex. för juridiskt biträde/ombud.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000