Ångra köp av bostadsrätt efter erlagd handpenning

2020-10-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Mina föräldrar har köpt en bostadsrätt och betalat handpenning. Nu har pappa blivit sjuk och dom vill dra sig ur affären. Går det? Hur gör man och vad kostar det dom? Tacksam för svar. Mvh Susie
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att som köpare ångra ett bostadsköp eller inte beror på vilket skede affären är i. Innan köpeavtal har skrivits har båda parterna i regel rätt att dra sig ur köpet. Har köpeavtal skrivits och handpenning erlagts är det dock betydligt svårare. Eftersom dina föräldrar har skrivit på kontraktet är de juridiskt bundna att genomföra köpet enligt de villkor som har angetts.

Det absolut lättaste sättet att häva köpet är om dina föräldrar kan komma fram till en lösning med säljaren. Kanske får kontraktet fortfarande konsekvenser, om än inte lika ödesdigra. Dina föräldrar kan börja med att kontakta mäklaren för att se om säljaren kan gå med på att bortse från avtalet. Kanske har säljaren redan en annan intressent. Säljaren har dock ingen skyldighet att låta dina föräldrar ångra köpet. I stället kan denne kräva att köpet fullgörs. Om dina föräldrar inte går med på att göra det begår dem ett avtalsbrott, vilket innebär att säljaren i stället kan häva köpet och begära skadestånd för ekonomiska skador. Det kan exempelvis vara kostnader för mäklare, städning, förlorad arbetsinkomst och även mellanskillnaden om säljaren tvingas sälja bostaden billigare. Det vanliga är att säljaren behåller handpenningen om köparen bryter mot avtalet, och om denna inte tänker hela skadeståndsbeloppet kan säljaren kräva ytterligare ersättning. Det exakta skadeståndsbeloppet kan dina föräldrar och säljaren komma överens om för att undvika att det uppstår en långdragen och kostsam process.

Tilläggas bör att mäklare ofta rekommenderar att köparen fullföljer köpet och säljer bostaden på nytt, då det nästan alltid är bättre ur ekonomisk synpunkt. Dina föräldrar kan sälja bostadsrätten så fort de har blivit medlemmar i bostadsrättsföreningen. De behöver alltså inte ens ha tillträde till bostadsrätten innan den kan säljas.

Tveka inte att höra av dig om det är något ytterligare du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?