Ångra förhandsbokning av bostadsrätt

2017-09-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej Vi har gjort en förhandsbokning med 25000kr på en köpelägenhet som de inte börjat bygga än! Nu funderar vi på att hoppa av! Kan vi få tillbaka en del av pengarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni har ångrat er och att ni inte vill säga upp förhandsavtalet på grund av någon felaktighet.

Ett förhandsavtal är bindande och får som huvudregel inte sägas upp av förhandstecknaren (5 kap. 1 § bostadsrättslagen). Det finns undantag från huvudregeln.

Ett förhandsavtal måste upprättas skriftligen, innehålla parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott (5 kap. 3 §). Har denna formalia inte iakttagits i förhandsavtalet, är det per automatik ogiltigt (5 kap. 4 §).

Ett annat undantag kan bli tillämpligt lite längre fram i tiden, t.ex. om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen (5 kap. 8 §). I en sådan situation får ni genast frånträda avtalet.

Det finns ingen ångerrätt vid tecknande av förhandsavtal. Har ni ångrat er, får ni vända er till föreningen och komma överens om frånträde. Föreningen kanske kan hitta andra tecknare utan att göra förlust eller så kommer ni överens om ett lämpligt belopp för frånträde. Var beredda på att göra en förlust vid frånträde.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94170)