Ångra förhandsbokning av bostadsrätt

2017-09-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej Vi har gjort en förhandsbokning med 25000kr på en köpelägenhet som de inte börjat bygga än! Nu funderar vi på att hoppa av! Kan vi få tillbaka en del av pengarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni har ångrat er och att ni inte vill säga upp förhandsavtalet på grund av någon felaktighet.

Ett förhandsavtal är bindande och får som huvudregel inte sägas upp av förhandstecknaren (5 kap. 1 § bostadsrättslagen). Det finns undantag från huvudregeln.

Ett förhandsavtal måste upprättas skriftligen, innehålla parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott (5 kap. 3 §). Har denna formalia inte iakttagits i förhandsavtalet, är det per automatik ogiltigt (5 kap. 4 §).

Ett annat undantag kan bli tillämpligt lite längre fram i tiden, t.ex. om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen (5 kap. 8 §). I en sådan situation får ni genast frånträda avtalet.

Det finns ingen ångerrätt vid tecknande av förhandsavtal. Har ni ångrat er, får ni vända er till föreningen och komma överens om frånträde. Föreningen kanske kan hitta andra tecknare utan att göra förlust eller så kommer ni överens om ett lämpligt belopp för frånträde. Var beredda på att göra en förlust vid frånträde.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1267)
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?
2021-12-29 Bostadsrättshavares rätt att använda eluttag på byggnaden

Alla besvarade frågor (98475)