FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/05/2013

Ångra ett muntligt avtal om tjänst

Hej! Jag jobbar som sångerska och gjorde ett jobb för en arrangör sommaren 2012. Jag skickade min faktura och han betalade den. Vintern 2012 gjorde jag flera jobb för samma arrangör och när jag skickade faktura för de jobben betalade han ut det fakturerade beloppet med avdrag för det han hade betalat ut för jobbet jag gjorde på sommaren med motiveringen att han hade ångrat sig och inte ansåg att jag skulle ha de pengarna. Det finns inget skriftligt avtal på det jobbet. Jag vet att muntliga avtal också gäller men min fråga är framförallt: Kan man ångra sig på det här sättet när man redan har accepterat fakturan och betalat ut pengarna? Är inte ärendet avslutat i och med det? Ha en fin dag :)

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det är mycket riktigt att muntliga avtal är bindande, även om de ofta är svårare att bevisa än skriftliga. Huvudregeln kan sägas vara att båda parter ska förstå att ett avtal ingås och den gemensamma partsviljan ska utgöra avtalets innehåll. Detta sker vanligtvis genom ett anbud och en accept men kan också ske genom konkludent handlande. Detta kan exempelvis ske genom att en part under en viss tid betalat för en tjänst under upprepade tillfällen och sedan nyttjar den på nytt, då torde parten bli betalningsskyldig på samma sätt för den tjänsten som för de tidigare.

Var det för jobben vintern 2012 avtalat att arrangören skulle betala dig utan avdrag för jobben under sommaren är det vad som gäller. Är avtalet slutet är det bindande enligt den gamla avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda – avtal ska hållas.

I vissa fall kan en avtalsslutande part ha ångerrätt eller rätt att häva ett köp men av vad som framgår av dina uppgifter föreligger inte något sådant förhållande i det här fallet.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”