Ångra en försäljning av bostadsrätt

2021-01-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan man ångra försäljning av bostadsrätt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror på vilket skede i köpet som ni befinner er i. Har ni redan skrivit på ett avtal med de formkrav som är uppställda enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen har du ingen rätt att ångra dig. Formkraven är att avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av både säljare och köpare. Avtalet ska även innehålla uppgifter om bostadsrätten och ett pris. Har detta inte uppfyllts så är avtalet ogiltigt och då kan du dra dig ur. Om ni däremot har ett giltigt avtal blir det svårt eftersom köparen alltid kan kräva fullföljd. Det du kan göra är att kontakta köparen och se om hen är villig att gå med på en hävning av köpet. Köparen har dock ingen skyldighet att göra det. Skulle köparen gå med på det kan hen kräva ersättning för det, detta är dock något som ni får komma överens om sinsemellan.

Sammanfattning

Har ni ett giltigt avtal har du ingen rätt att ångra köpet. Du kan dock kontakta köparen för att försöka komma överens om en hävning.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1184)
2021-05-11 Meddelande på annat sätt 7 kap 2 § bostadsrättslagen
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation
2021-04-30 Får styrelsen i en BRF ändra användningen av lokaler själva?

Alla besvarade frågor (92164)