FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/10/2017

Ångra eller ogiltigförklara bodelning flera år efter ett misstag där enskild egendom istället ingick i giftorättsgods

Hej,

Vid ett förtida arvsskifte så fick jag på min lott ett par fastigheter med förbehållet att de skulle vara min enskildaegendom.

Senare gifte jag mig och då skrev jag ett äktenskapsförord där jag gav min fru del i dessa fastigheter (egentligen en annan som jag köpt som ersättning).

Vid skilsmässan tillämpade jag det som stod i äktenskapsförordet, utan tanke på att ursprungliga fastigheterna var mina enskilda.

Kan bodelningen vid skilsmässan rivas upp flera år efteråt pga detta fel, eller finns det någon regel som kräver en viss maximal tid för att kunna ställa detta till rätta?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vände dig till Lawline!

Om du skrivit under ett bodelningsavtal så är detta bindande för din del såsom vilket avtal som helst. Avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Huvudregeln är att det inte kan rivas upp eller ångras. Det finns däremot situationer då avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas enligt 3 kap. avtalslagen. Dessa ogiltighetsgrunder rör bland annat råntvång, lindrigt tvång, svek, ocker, förklaringsmisstag och uppenbara missförhållanden mellan avtalsprestationer samt avtal som om det åberopas skulle strida mot tro och heder. Dessa bestämmelser tillämpas restriktivt och det ställs höga beviskrav på den som vill jämka eller ogiltigförklara ett avtal. Det föreligger inga ogiltighetsgrunder i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000