Ange kontonummer i äktenskapsförord?

FRÅGA
Jag är gift och både min nuvarande man och jag har barn i tidigare äktenskap, inga gemensamma barn.Jag har ett äktenskapsförord registrerat av Skatteverket och undertecknat av min man."All egendom XX nu äger och i framtiden kan komma att förvärva ska vara enskild egendom i vilken den andra maken inte äger giftorätt.All egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom ska vara enskild egendom. Eventuell avkastning av egendomen ska vara enskild egendom." Slut citat.Måste mina bankkonton anges med kontonummer för att ingå i äktenskapsförordet enligt ovan citat?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga måsten gällande innehållet i äktenskapsförord annat än att innehållet ska vara klart och preciserat. Detta är i sin tur en relativt luddig instruktion. Klart är iallafall att om du formulerar äktenskapsförordet så utförligt och tydligt som möjligt, minskar risken för andra tolkningar i en eventuell senare tvist. Om du exempelvis skulle öppna nya konton senare under äktenskapet finns en risk att det blir en diskussion kring vilka konton du syftar på i äktenskapsförordet.

Då man inte brukar byta kontonummer så ofta, skulle jag rekommendera dig att skriva in kontonummer, för att försöka vara så tydlig som möjligt.

Nu vet jag inte hur erat äktenskapsförord ser ut i sin helhet, men jag vill göra dig uppmärksam på att om all din egendom är enskild men inte din makes egendom enligt äktenskapsförordet, så finns en risk att det kan jämkas om resultatet blir oskäligt enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap 3§. Resultatet kan bli oskäligt om exempelvis bara en make bidrar med allt giftorättsgods till en bodelning och den andre bara har enskild egendom som står utanför bodelningen.

Sammanfattning

Det bästa är om du försöker göra äktenskapsförordet så tydligt som möjligt, och därför är det en bra idé att ange kontonumren i äktenskapsförordet. De kan omfattas i dagsläget, men formuleringen gör dig ändå sårbar för andra tolkningar, exempelvis om du öppnar senare konton. Då är det bättre att vara tydlig och peka ut vilka konton du vill ska ingå i äktenskapsförordet och som därmed är enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97307)