Angående vilken förälder som bör betala resekostnader vid umgänge

2017-11-21 i Barnrätt
FRÅGA
Jag betalar underhållet kontant . Min fråga. Kan jag dra av för bensinkostnad när jag hämtar o lämnar dom varannan helg ifrån underhållet ? Det är 16 mil x 2 på en helg. Boende föräldern har aldrig hjälpt till för att underlätta umgänget utan säger om jag vill träffa dom så hämtar o lämnar jag.. barmen är nu 16 och 13 är. Vore tacksam för svar.
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga blir 6 kap. 15 b § FB aktuell. Paragrafen stadgar att om ett barn bor tillsammans med endast en förälder, ska denne föräldern (boendeföräldern) ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och andra omständigheter.

Lagkommentarerna till paragrafen menar på att det huvudsakligen är umgängesföräldern som ska stå för de resekostnader som umgänget inbegriper, men att boendeföräldern utifrån sin ekonomiska förmåga och andra omständigheter ska bidra till resekostnaderna.

Har exempelvis en umgängesförälder utan godtagbara skäl valt att flytta långt bort, indikerar detta på att denne förälder också kommer tvingas stå för en större del av kostnaderna. Vidare har som sagt ekonomiska resurser hos respektive förälder betydelse. Har boendeföräldern exempelvis dålig ekonomi och saknar resurser att bidra, anser man att det inte finns något krav för denne att göra det. Är omständigheterna däremot det omvända, dvs. att umgängesföräldern men inte boendeföräldern har det dåligt ställt, blir bedömningen således annorlunda.

För att besvara din fråga är det huvudsakligen du som umgängesförälder som har att stå för resekostnaderna utöver det underhållsbidrag du redan betalar. Däremot finns det eventuellt omständigheter som talar för att boendeföräldern ska vara med och bidra till resekostnaderna.

Jag hoppas att ni med hjälp av mitt svar kan komma fram till en lösning!

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?