Risk för fängelse vid innehav av narkotika

Hej. Jag åkte för första gången på narkotika innehav, då jag fick bötter. Andra gången fick jag en husrannsakan då man hittade under 50 gram cannabis och samt hade jag ett positivt pissprov. Är 18 är gammal finns det risk för fängelse

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Cannabis klassas som narkotika och därför är narkotikastrafflagen (1968:64) tillämplig. Enligt 1 § narkotikastrafflagen kan narkotikabrott av normalgraden ge högst tre års fängelse. För lite mindre narkotikabrott kan man istället dömas för ringa narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden, vad gäller cannabis, brukar gå vid 50 gram enligt praxis. Innehav av under 50 gram cannabis brukar alltså ses som ringa narkotikabrott, vilket kan medföra ett lägre straff.

Det kan dock påpekas att domstolen även tar hänsyn till andra omständigheter vid gradindelningen av brottsligheten. Till exempel kan innehav av cannabis under gränsen på 50 gram ändå anses vara så pass allvarlig att det inte ses som ringa narkotikabrott, ifall det styrks att innehavet av narkotikan var planerat att säljas vidare till någon annan, vilket anses vara grövre än att endast använda narkotika för eget bruk. Domstolen kan även ta hänsyn till ålder vid bedömningen, och brukar vara mer restriktiva att döma ut fängelse för personer under 21 års ålder enligt 30 kap. 5 § andra stycket brottsbalken (1962:700).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo