Angående laglotten

2016-11-25 i Laglott
FRÅGA
Min pappa och mamma upprättade ett testamente för c:a 2 år sen och i detta står det.1) den av oss som överlever den andra skall med fri förfoganderätt, enligt lag, erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap2)Efter bådas våran död skall kvarlåtenskapen fördelas enl. följandevår dotter skall (namn) skall endast erhålla sin laglottall övrig kvarlåtenskap skall tillfalla våran son (namn)3) vad vi utgivit i gåvor skall inte avräknas på kommande arvslotter.Några månader senare avled min far och min mor ärvde då all kvarlåtenskap efter honom.Nu vill min mor att endast jag(sonen) skall få allt efter dom båda (p gr av att min syster helt har tagit avstånd av både sin mor och far)Jag vet att min syster "bara" har rätt till sin laglott alltså 25% av hela boet efter min far/mor när min mor går bort, men deras uttryckliga vilja var att min syster inte skulle erhålla något alls efter dom så nu till frågan:1) kan min mor t ex placera alla sina pengar i en kapitalförsäkring (svensk eller utländsk) och sätta mig som ensam förmånstagare, utan att detta går att klandra ?2) Kan min mor ge borta alla sina pengar till mig (sonen) mot gåvobrev som det står att detta inte ska vara förskott på arv i3) kan min mor ge bort alla sina pengar till mina barn eller barnbarn hennes barnbarn eller barnbarnsbarnutan att detta går att återkräva/klandra p gr av att dom ju inte är bröstarvingar4) eller finns det något annat "bra" sätt att komma runt "laglottsproblemet"Med vänlig hälsning HJ
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt är laglotten väldigt fast förankrad och att gå runt den med syftet att just komma runt den, är inte möjligt. Man kan inte göra sina barn arvlösa.

Angående din fråga 2-4, är svaret nej. Alla gåvor eller liknande rättshandlingar som syftar att minska en bröstarvinges laglott eller på annat sätt ”felfördela” detta kan klandras av den bröstarvinge som får sin lott kränkt. Lika så gäller att om du får en del just i detta syfte, ska din senare arvslott minskas med motsvarande belopp.

Angående det du frågar om i 1, det vill säga kapitalförsäkringen, finns ett av Högsta Domstolens fall från 2013 som vägledning. Där sägs att samma gäller vid tecknande av kapitalförsäkring till förmån för en arvinge över en annan, såsom står i stycket ovan. Dock är det så att det i det fallet inte ansågs vara tillräckligt stor del av kvarlåtenskapen som blivit en kapitalförsäkring (18% av kvinnans banktillgodohavanden) för att det skulle syfta till att arvsfördela.

Huvudregeln är dock som sagt att så länge syftet finns, är det klandervärt och lagstiftaren har starkt framfört att laglotten inte ska kunna kringgås.

Vill du ha en mer djupgående redogörelse eller lägga till fler detaljer är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (770)
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?
2020-10-14 Hur gör man för att begära ut sin laglott?
2020-10-07 Kan en förälder göra sin avlidna sons barn arvlösa?
2020-10-01 Kan min mamma ge bort egendom utan att jag får skydd för min laglott?

Alla besvarade frågor (85199)