FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter10/10/2016

Angående kontrollavgift vid olovlig parkering och när det kan vara uppenbart oskäligt att ta ut en sådan avgift

Hej, Jag betalade parkering 220:- via Visa-kort men fick ingen biljett. Hade bråttom till en båt och försökte söka någon att ringa. Jag har bevis på att summan är betald men eftersom jag inte lyckades felanmäla på plats. Så hävdar Hojab att jag måste betala böterna på 500:- ändå. Kan jag lyckas vinna detta på något sätt? Jag mailade Apcoa direkt eftersom det var helg men har ej fått svar. Ringde Hojab idag som sa att jag var skyldig att göra en felanmälan direkt på plats.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

I första hand råder jag dig att betala din böter, trots att du i efterhand vill överklaga den. Din bot verkar redan gått till inkasso eftersom du nämner "hojab", vilket inte är bra. Hojab kan inte påverka din betalningsskyldighet, utan den enda som kan dra tillbaka boten är "Apcoa", varför det är de du ska vända dig till.

Det finns ingenting i lagen som säger att en felanmälan måste göras för att man ska kunna gå fri från att betala en parkeringsbot (kontrollavgift).
Däremot kan det på parkeringsautomaten skriftligen stå om ett sådant villkor och i så fall har parkeringsbolaget rätt i det de säger. Genom att du använder dig av deras parkeringsplatser så förbinder du dig till de villkor som framgår i tydlig text på maskinen.

Det finns t.o.m. vissa parkeringsautomater där det står att parkering är helt förbjuden om parkeringsautomaten inte fungerar. Skulle man ändå parkera, så har parkeringsbolaget rätt att ta ut en kontrollavgift.

Din situation kan däremot vara av en mer speciell karaktär. Automaten har onekligen fungerat då din betalning gått igenom, men eftersom du av någon anledning inte fått ut en biljett så har det heller inte funnits en möjlighet för dig att visa till parkeringsvakten att du betalat för din parkering, något som legat utanför din kontrollssfär.

Enligt 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering så står det att:

"Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut."

Regeln gäller eftergift av kontrollavgift och ska enligt förarbeten tillämpas restriktivt och enbart i speciella fall.

I förarbetena till regeln står det att uttag av kontrollavgift kan vara uppenbart oskäligt om försummelsen att parkera olovligt beror på en oförutsebar omständighet som är mer än bagatellartad natur. Som exempel säger man att egen eller någon anhörigs sjukdom är en sådan omständighet som är mer än bagatellartad. Också andra omständigheter som den betalningsskyldige inte har kunnat påverka själv bör kunna vara skäl nog för att efterge kontrollavgift.

Den sista meningen i föregående stycke är av intresse i vårt fall. Att parkeringsmaskinen inte skrivit ut en parkeringsbiljett kan i samband med att du var tvungen att springa till din båt, och som du annars skulle missa, kunna utgöra en oförutsebar omständighet som du inte kunde påverka. Därför kan det finnas goda grunder till att argumentera om skäl för eftergift.

Sedan är frågan om du ända kan framgång med en sådan begäran. Parkeringsbolaget kanske inte fått in en felanmälan under denna dag, och känner därför att de vill stå fast vid att du måste betala kontrollavgiften. Situationen kan ju således också vara så att en person betalar parkeringsavgiften, men på grund av att hen haft bråttom till att passa en viss tid, tagit med sig biljetten och glömt bort att lägga den synligt i bilen. En sådan situation kan ett parkeringsbolag i förväg ha beaktat, där de har skyddat sig genom att på automaten skriftligt ha angett ett "villkor om att felanmälan måste göras på plats".

Jag tycker du ska ringa tillbaka till bolaget och argumentera för din sak återigen. Du skrev att du hade skickat ett meddelande till Apcoa. Om du har skickat detta meddelande i direkt samband med att du var tvungen att springa iväg till båten så är det till din fördel. Då är det ett bevis på att du ändå haft för avsikt att göra en felanmälan.

Hoppas du fått vägledning och svar på din fråga!

Vänligen,


Arash GhavamnejadRådgivare
Hittade du inte det du sökte?