FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/02/2018

Angående fullmakt och deklarationsombud

Kan jag hjälpa min syster att sköta hennes ekonomi och deklaration utan fullmakt. Hon har själv frågat mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det finns i Avtalslagen (1915:218) regler för fullmakter. Det finns inget absolut krav på att en fullmakt måste vara skriftlig, i 18 § stadgas en så kallad "osjälvständig fullmakt" eller "uppdragsfullmakt". En sådan fullmakt grundar sig endast på muntliga överenskommelser. Om din syster frågar dig om du kan sköta hennes ekonomi så har hon, i princip, givit dig en fullmakt att göra just det. Rent juridiskt fungerar det alltså utmärkt med en uppdragsfullmakt, ni behöver inte skriva ner någonting alls. Men problemet uppkommer om eller när du ska vara ombud för din syster gentemot exempelvis banken. Det finns ingenting som säger att banken måste lita på att du faktiskt har en fullmakt. Därför är det bra att ha en skriftlig fullmakt som du kan visa upp för banken som ett sorts bevis.

Vad gäller för deklarationsombud?

När det kommer till att deklarera räcker det inte med en fullmakt från din syster, eftersom det i Skatteförfarandelagen (2011:1244) 6 kap. 4 - 8 §§ finns regler om deklarationsombud. Det är Skatteverket som godkänner ombud, och som ombud får du bland annat lämna elektronisk deklaration, ta del av deklarationsuppgifter etc. Skatteverket ska godkänna ett ombud om personen är lämplig för uppdraget. De tar hänsyn till bland annat om personen har de kunskaper och erfarenheter som ett deklarationsombud behöver, om personen tidigare har dömts för brott etc.


Om ni vill upprätta en skriftlig fullmakt hittar ni en mall här.
Om ni vill läsa mer om deklarationsombud hittar ni det på Skatteverkets hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning